Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 99/2012 Sb., znění platná od 2.10.2013 a od 1.11.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 112. 10. 2013 do 31. 10. 2017)

99/2012 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2012

o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb. a vyhlášky č. 285/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 1

 

(1) Požadavky na minimální personální zabezpečení (dále jen "personální zabezpečení")

a)  ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)  jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)  lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d)  lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e)  zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f)   zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g)  přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h)  domácí péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce,

i)   protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 98 k této vyhlášce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Část II Zvláštní požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče

Zvláštní požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče

 

1. AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE STANDARDNÍ

1.1. Chirurgické obory

1.1.1. Personální zabezpečení chirurgických oborů je následující

a) lékař se specializovanou popřípadě zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru 2,0 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14),

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 8,5 úvazku a

e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku.

Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) může být zajištěna též ortopedem a péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí lékařem se specializovanou způsobilostí se základním chirurgickým kmenem.

1.1.2. Personální zabezpečení oboru maxilofaciální chirurgie a orální a maxilofaciální chirurgie je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.1.1. písm. c) až e) a dále

a) maxilofaciálním chirurgem nebo orálním a maxilofaciálním chirurgem 2,0 úvazku a

b) lékařem s odbornou způsobilostí nebo zubním lékařem s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 zubním lékařem s odbornou způsobilostí.

1.1.3. Personální zabezpečení oboru oftalmologie je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.1.1 písm. a) až c) a dále

a) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo zdravotnickým asistentem celkem 6,0 úvazku a

b) sanitářem nebo ošetřovatelem 3,0 úvazku.

1.1.4. Personální zabezpečení oboru gynekologie a porodnictví je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.1.1. písm. a) až c) a e) a dále

a) všeobecnou sestrou bez dohledu nebo porodní asistentkou bez dohledu a

b) všeobecnou sestrou, zdravotnickým asistentem nebo porodní asistentkou.

Úvazky uvedené v písmenech a) a b) musí činit celkem 8,5 úvazku.

1.1.5. Personální zabezpečení oborů hrudní chirurgie, chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie, spondylochirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, plastická chirurgie, popáleninová medicína a traumatologie je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.1.1. a dále fyzioterapeutem - dostupnost.

 

1.2. Interní obory

1.2.1. Personální zabezpečení interních oborů je následující

a) lékař se specializovanou popřípadě zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru 2,0 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14),

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 8,0 úvazku a

e) sanitář nebo ošetřovatel 3,5 úvazku.

Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) může být zajištěna též neurologem a péče v oboru neurologie lékařem se specializovanou způsobilostí se základním interním kmenem.

1.2.2. Personální zabezpečení oboru pracovní lékařství je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. písm. b) a c) a dále

a) lékařem se specializovanou popřípadě zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru 1,5 úvazku,

b) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo zdravotnickým asistentem celkem 6,0 úvazku a

c) sanitářem nebo ošetřovatelem 2,0 úvazku.

1.2.3. Personální zabezpečení oboru dětská onkologie a hematologie je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. písm. a) a c) a dále

a) lékařem s odbornou způsobilostí 3,0 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14),

b) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo zdravotnickým asistentem celkem 9,0 úvazku a

c) sanitářem nebo ošetřovatelem 4,0 úvazku.

1.2.4. Personální zabezpečení oboru hematologie a transfuzní lékařství je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. písm. a) až c) a dále

a) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo zdravotnickým asistentem celkem 9,0 úvazku a

b) sanitářem nebo ošetřovatelem 4,0 úvazku.

1.2.5. Personální zabezpečení oborů neurologie, pneumologie a ftizeologie a vnitřní lékařství je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. a dále - fyzioterapeutem - dostupnost.

1.2.6. Personální zabezpečení oboru geriatrie je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. a dále

a) zdravotně-sociálním pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem - sociálním pracovníkem 0,1 úvazku a

b) fyzioterapeutem a ergoterapeutem - dostupnost.

 

1.3. Dermatovenerologie

a) dermatovenerolog 1,2 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 2,5 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14),

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,0 úvazku a

e) sanitář nebo ošetřovatel 3,0 úvazku.

 

1.4. Dětské lékařství

a) dětský lékař 1,2 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 2,5 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14),

c) dětská sestra bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 10,0 úvazku, z toho 50 % dětská sestra,

e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku; pokud je hospitalizováno alespoň 50 % pacientů s doprovodem 2,0 úvazku a

f) fyzioterapeut - dostupnost.

 

1.5. Infekční lékařství

a) infekcionista 1,2 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 2,5 úvazku, z toho 1,0 úvazku s certifikátem14),

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 8,0 úvazku a

e) sanitář nebo ošetřovatel 3,0 úvazku.

 

1.6. Návykové nemoci

a) psychiatr nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech 1,0 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 úvazku s certifikátem14),

c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu nebo adiktolog bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,5 úvazku,

e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku a

f) zdravotně-sociální pracovník nebo jiný odborný pracovník - sociální pracovník 0,1 úvazku.

 

1.7. Neonatologie

a) neonatolog 1,2 úvazku; popřípadě neonatolog nebo dětský lékař 1,2 úvazku, pokud je stanice neonatologie součástí dětského oddělení,

b) dětská sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu 1,0 úvazku,

c) dětská sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu 8,5 úvazku,

d) všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka 3,0 úvazku a

e) sanitář nebo ošetřovatel 1,4 úvazku.

 

1.8. Nukleární medicína

a) lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně 1,2 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 1,2 úvazku,

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 9,0 úvazku,

e) sanitář nebo ošetřovatel 3,0 úvazku,

f) radiofarmaceut nebo farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak - dostupnost a

g) klinický radiologický fyzik - dostupnost.

 

1.9. Psychiatrie

a) psychiatr 1,0 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 3,0 úvazku, z toho 1,0 úvazku s certifikátem14),

c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,5 úvazku, z toho 2,0 úvazku sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu,

e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku,

f) fyzioterapeut - dostupnost,

g) ergoterapeut nebo jiný odborný pracovník - pracovní terapeut - dostupnost,

h) klinický psycholog 0,5 úvazku nebo psycholog ve zdravotnictví 0,5 úvazku, pokud je zajištěna dostupnost klinického psychologa a

i) zdravotně-sociální pracovník nebo jiný odborný pracovník - sociální pracovník 0,1 úvazku.

Jeden z pracovníků uvedených v písmenech a) nebo h) má vzdělání v psychoterapii.

Personální zabezpečení pracovníky uvedenými v písmenu i) se nevyžaduje ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby České republiky.

 

1.10. Rehabilitační a fyzikální medicína

a) rehabilitační lékař 1,0 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14),

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku,

e) sanitář, ošetřovatel nebo masér 2,0 úvazku,

f) fyzioterapeut 4,0 úvazku, z toho 1,0 se specializovanou způsobilostí,

g) ergoterapeut 1,0 úvazku,

h) klinický psycholog - dostupnost a

i) klinický logoped - dostupnost.

Poskytují-li pracovníci uvedení v písmenech f) a g) i péči pacientům na jiných lůžkových odděleních v témže zdravotnickém zařízení, zvyšuje se počet úvazků tak, aby byly zajištěny výkony a činnosti na vyžádání.

 

1.11. Pokud je na lůžkovém oddělení poskytována péče ve více oborech (společný lůžkový fond), musí být péče zajištěna

a) lékařem se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru, který má společný základní kmen s obory poskytované péče 2,0 úvazky,

b) lékařem se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru péče poskytované pacientovi - fyzická přítomnost na vyžádání,

c) lékařem s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14) a

d) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání podle oborů stanovených v bodech 1.1. až 1.10.

 

2. AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE INTENZÍVNÍ

 

2.1 Intenzívní péče o dospělé

2.1.1. intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče

a) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována, anesteziolog nebo intenzivista 0,5 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,15 úvazku na lůžko,

c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku sestra pro intenzivní péči bez dohledu; pokud je poskytována gynekologická péče, může ji pacientkám poskytovat porodní asistentka bez dohledu a porodní asistentka celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,1 úvazku na lůžko.

2.1.2. intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče

a) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována, anesteziolog nebo intenzivista 1,0 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,2 úvazku na lůžko,

c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 2,2 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku sestra pro intenzivní péči bez dohledu; pokud je poskytována gynekologická péče, může ji pacientkám poskytovat porodní asistentka bez dohledu a porodní asistentka celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.

2.1.3. intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče

a) anesteziolog nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována, který je současně intenzivista 1,0 úvazku a dále 0,3 úvazku na lůžko,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,25 úvazku na lůžko,

c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 4,0 úvazku na lůžko, z toho 50 % úvazku sestra pro intenzivní péči bez dohledu a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku na lůžko.

 

2.2. Intenzívní péče o děti

2.2.1. intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče

a) dětský lékař, dětský chirurg nebo dětský kardiolog 0,5 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,2 úvazku na lůžko,

c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,1 úvazku na lůžko.

 

2.2.2. intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče

a) dětský lékař, dětský chirurg nebo dětský kardiolog 1,0 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,2 úvazku na lůžko,

c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 2,2 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.

 

2.2.3. intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče

a) dětský lékař, dětský chirurg, dětský kardiolog, kteří jsou současně intenzivisty, nebo anesteziolog 1,0 úvazku,

b) dětský lékař, neonatolog, dětský chirurg, dětský kardiolog, dětský neurolog nebo infekcionista 0,4 úvazku na lůžko,

c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 3,0 úvazku na lůžko, z toho 50 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku na lůžko.

 

2.3. Neonatologická intenzívní péče

2.3.1. intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče

a) neonatolog 0,5 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,2 úvazku na lůžko,

c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 1,0 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru19) bez dohledu a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,1 úvazku na lůžko.

 

2.3.2. intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče

a) neonatolog 1,0 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,3 úvazku na lůžko,

c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru19) bez dohledu a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.

 

2.3.3. intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče

a) neonatolog 1,0 úvazku a dále 0,4 úvazku na lůžko,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,2 na lůžko,

c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru19) bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 3,0 úvazku na lůžko, z toho 50 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru19) bez dohledu a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku na lůžko.

Pokud má pracoviště neonatologické intenzivní péče 3. stupně - resuscitační péče více než 8 lůžek (inkubátorů), nenavyšuje se počet zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v závislosti na zvýšení počtu lůžek, ale na spektru výkonů poskytované zdravotní péče.

 

2.4. Intenzívní péče o těhotné

2.4.1. porodnická intermediární péče

a) gynekolog a porodník 0,25 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,6 úvazku,

c) porodní asistentka bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu 0,5 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka celkem 0,9 úvazku, z toho 50 % úvazku všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku.

Požadavky jsou stanoveny na 3 lůžka.

 

2.4.2. porodnická intenzívní péče

a) gynekolog a porodník 0,25 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,6 úvazku,

c) porodní asistentka bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu 0,5 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka celkem 1,5 úvazku, z toho 50 % úvazku všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku.

Požadavky jsou stanoveny na 3 lůžka.

 

2.5. Intenzívní hematologická péče

a) hematolog a transfuziolog 0,5 úvazku a dále 0,3 úvazku na lůžko,

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,3 úvazku na lůžko,

c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 2,0 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu, pokud je péče poskytována výhradně dětem a

e) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.

 

3. NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE

3.1. Následná lůžková péče s výjimkou péče uvedené v bodech 3.2. až 3.7.

a) lékař se specializovanou způsobilostí se základním kmenem interním, chirurgickým, urologickým, neurologickým, ortopedickým, pediatrickým nebo základním kmenem všeobecného praktického lékařství podle zaměření zdravotní péče 0,3 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0, z toho 0,3 úvazku s certifikátem14),

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,0 úvazku,

e) sanitář nebo ošetřovatel 3,5 úvazku,

f) fyzioterapeut nebo ergoterapeut 1,0 úvazku, z toho alespoň 0,5 úvazku fyzioterapeut,

g) klinický psycholog - dostupnost a

h) klinický logoped, pokud je poskytována péče pacientům s poruchou řeči - dostupnost.

 

3.2. Návykové nemoci

a) psychiatr nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech 0,3 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,5 s certifikátem14); úvazek lékaře s odbornou způsobilostí nebo úvazek lékaře s odbornou způsobilostí a s certifikátem14) může být v rozsahu 0,5 úvazku zajištěn rovněž klinickým psychologem,

c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu nebo adiktolog bez dohledu 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,0 úvazku; úvazek všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta v rozsahu 1,0 může být zajištěn klinickým psychologem nebo adiktologem, přitom musí být vždy zajištěna přítomnost všeobecné sestry bez dohledu,

e) sanitář nebo ošetřovatel 2,0 úvazku a

f) klinický psycholog 0,2 úvazku nebo psycholog ve zdravotnictví 0, 2 úvazku, pokud je zajištěna dostupnost klinického psychologa.

Personální zabezpečení zdravotní péče poskytované v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v části I bodu 11 písm. b) a c) a dále psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech, sexuologem, lékařem se specializovanou způsobilostí v oborech se společným základním kmenem interním, chirurgickým, ortopedickým, gynekologicko-porodnickým, neurologickým, anesteziologickým, dermatovenerologickým, urologickým, oftalmologickým, otorinolaryngologickým nebo základním kmenem všeobecné praktické lékařství.

 

3.3. Pneumologie a ftizeologie

a) pneumolog 0,3 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,3 úvazku s certifikátem14),

c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,

d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku,

e) fyzioterapeut bez dohledu 0,3 úvazku a

f) sanitář nebo ošetřovatel 2,0 úvazku.

 

3.4. Psychiatrie, sexuologie

a) psychiatr, gerontopsychiatr nebo sexuolog 0,3 úvazku,

b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,3 s certifikátem14); úvazek lékaře s odbornou způsobilostí nebo úvazek lékaře s odbornou způsobilostí a s certifikátem14) může být v rozsahu 0,5 úvazku zajištěn rovněž klinickým psychologem,

c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu 1,0 úvazku, všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku; úvazek všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta v rozsahu 1,0 úvazku může být zajištěn klinickým psychologem nebo adiktologem, přitom musí být vždy zajištěna přítomnost všeobecné sestry bez dohledu,

d) sanitář nebo ošetřovatel 5,0 úvazku; pokud je zajišťována ochranná léčba 7,0 úvazku,

e) fyzioterapeut bez dohledu, ergoterapeut bez dohledu nebo jiný odborný pracovník - pracovní terapeut 0,3 úvazku a

f) klinický psycholog 0,2 úvazku nebo psycholog ve zdravotnictví 0,2 úvazku, pokud je zajištěna dostupnost klinického psychologa; pokud je zajišťována ochranná léčba 0,5 úvazku.

Personální zabezpečení zdravotní péče poskytované v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v části I bodu 11 písm. b) a c) a dále psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech nebo sexuologem.

a)  lékařem, a to

1.    psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech nebo sexuologem, nebo

2.    lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem 14), pokud je zajištěna fyzická přítomnost lékaře uvedeného v bodě 1 do 30 minut od vyžádání, a

b)  zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání uvedenými v části I bodě 11 písm. c) této přílohy.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Požadavky na personální zabezpečení domácí péče

 

1. ošetřovatelská péče

a) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,

b) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu4) a

c) dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud je poskytována domácí péče dětem do 3 let.

1.1. ošetřovatelská péče v gynekologii a porodní asistenci

a) porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a

b) porodní asistentka se specializovanou způsobilostí způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu12).

 

2. léčebně rehabilitační péče

Fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.

 

3. paliativní péče

a) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,

b) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu4) a

c) dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud je poskytována domácí péče dětem do 3 let.

 

 

*Příloha č. 9 Požadavky na personální zabezpečení záchytné služby

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 Sb.

 

Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby

 

Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby:

a)  lékař se specializovanou způsobilostí v oborech se společným základním kmenem anesteziologickým, dermatovenerologickým, gynekologicko-porodnickým, hygienicko-epidemiologickým, chirurgickým, interním, kardiochirurgickým, maxilofaciálněchirurgickým, neurochirurgickým, neurologickým, oftalmologickým, ortopedickým, otorino-laryngologickým, patologickým, pediatrickým, psychiatrickým, radiologickým, urologickým nebo všeobecné praktické lékařství - dostupnost; dostupností se pro účely této přílohy rozumí fyzická přítomnost lékaře při přijetí a propuštění pacienta, dostupnost rady a pomoci lékaře prostřednictvím telefonu nebo elektronicky nebo v případě vyžádání fyzická přítomnost lékaře na pracovišti do 20 minut od vyžádání,

b)  všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a

c)  sanitář nebo ošetřovatel.

 

Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby zajistí personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby zdravotnickými pracovníky jednotlivých odborností v počtu odpovídajícím místním podmínkám poskytování této zdravotní služby a požadavkům na její poskytování na náležité odborné úrovni.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.