Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 97/1993 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.3.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20173. 2016 do 31. 1030. 6. 2017)

97/1993 Sb.

ZÁKON

o působnosti Správy státních hmotných rezerv

ve znění zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb.,

zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 419/2004 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 51/2016 Sb.. a zákona č. 183/201751/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně použije majetekZa neoprávněné použití majetku, k němuž má Správa právo hospodaření může uložit Správa fyzickým osobám pokutu až do výše jednoho miliónu korun a právnickým osobám až do výše pěti miliónu korun.

(2) Za přestupekNa řízení podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)  1 000 000 Kč, dopustí-li se jej fyzická osoba, nebo

b)  5 000 000 Kč, dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická osoba.

(se vztahují obecné předpisy o správním řízení. 3) Přestupek

(3) Pokuta uložená podle odstavce 1 projednává Správaje příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

_______________________________________________________

 

1)       Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1a)     Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).

1b)     Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2)       § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

2a)     § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 241/2000 Sb.

2b)     § 1 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb.

2c)     § 10 až 12 zákona č. 241/2000 Sb.

2d)     Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů.

3)       Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.