Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 92/2012 Sb., znění platná od 1.4.2012 a od 1.11.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 114. 2012 do 31. 10. 2017)

92/2012 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2012

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

a kontaktních pracovišť domácí péče

ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 1

 

(1) Obecné požadavky na minimální technické a věcné vybavení (dále jen "technické a věcné vybavení") zdravotnických zařízení jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Další požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

a)  ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b)  jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

c)  lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

d)  lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

e)  zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

f)   zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

g)  přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce,

h)  protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Požadavky na technické a věcné vybavení kontaktních pracovišť domácí péče jsou stanoveny v příloze č. 109 k této vyhlášce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení přepravy pacientů neodkladné péče

 

1. Základní provozní prostory zdravotnického zařízení přepravy pacientů neodkladné péče jsou:

a) stanoviště dopravních prostředků,

b) pracoviště pro komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem a pomocným operačním střediskem poskytovatele zdravotnické záchranné služby, s dalšími poskytovateli zdravotních služeb a vlastními dopravními prostředky. Toto pracoviště se nezřizuje ve zdravotnických zařízeních přepravy pacientů neodkladné péče ozbrojených sil, pokud jsou k poskytování přepravy pacientů neodkladné péče využívána výhradně vozidla ozbrojených sil9), a ve zdravotnických zařízeních přepravy pacientů neodkladné péče Vězeňské služby.

2. Vedlejší provozní prostory zdravotnického zařízení přepravy pacientů neodkladné péče jsou:

a) místnost pro odpočinek zaměstnanců,

b) sanitární zařízení pro zaměstnance4),

c) skladovací prostory.

3. Vybavení pracoviště pro komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem poskytovatele zdravotnické záchranné služby, s dalšími poskytovateli zdravotních služeb a vlastními dopravními prostředky:

a) připojení k veřejné telefonní síti pevné a mobilní,

b) radiostanice pro radiové spojení s dopravními prostředky,

c) nahrávací zařízení rádiových a telefonních relací s časovým údajem,

d) náhradní zdroj elektrické energie.

4. Další vybavení:

a) umyvadlo,

b) dřez na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem,

c) nábytek pro práci zdravotnických pracovníků,

d) počítač s připojením k internetu a tiskárna.

Toto vybavení lze umístit libovolně v prostorách uvedených v bodě 1 písmenu b) nebo bodě 2 písmenu a) nebo c) této přílohy.

5. Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování zdravotnických prostředků, prádla, uklízecích potřeb a dezinfekčních prostředků; skladovací prostory lze nahradit vhodnými skříněmi. Skladování materiálu musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistého materiálu znečištěným materiálem.

 

 

Příloha č. 9 Požadavky na vybavení protitoxikomanické záchytné službykontaktních pracovišť domácí péče

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 92/2012 Sb.

 

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby

1.    Základní provozní prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice jsou:

a)  pokoje pro pacienty,

b)  izolační místnost pro dočasné umístění pacientů,

c)  vyšetřovna,

d)  pracoviště sester,

e)  pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud je zřízeno,

f)   WC pro pacienty,

g)  koupelna pro pacienty,

h)  šatna pro pacienty.

 

2.    Vedlejší provozní prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice jsou:

a)  sanitární zařízení pro zaměstnance 4),

b)  skladovací prostory,

c)  prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu,

d)  místnost pro odpočinek zaměstnanců 4).

 

3.    Pokoj pro pacienty musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m2, minimální plocha pokoje musí být 8 m2. V pokoji musí být signalizační zařízení mezi pacientem a sestrou. Pokoj musí mít přímé denní osvětlení. Mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu. Podlahy musí být snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné. Stěny musí mít omyvatelný povrch minimálně do výšky 180 cm.

4.    Izolační místnost pro dočasné umístění pacientů musí splňovat požadavky na vybavení pokoje pro pacienty uvedené v bodě 3 této přílohy.

5.    Vyšetřovna musí mít minimální plochu 8 m.

Vybavení:

a)  nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků,

b)  vyšetřovací lehátko nebo lůžko,

c)  umyvadlo.

 

6.    Vybavení pracoviště sester:

a)  nábytek pro činnost sester,

b)  plocha pro manipulaci s biologickým materiálem,

c)  signalizační zařízení mezi pacientem a sestrou,

d)  umyvadlo,

e)  dřez pro mytí a čištění pomůcek.

 

7.    Pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků musí být vybaveno nábytkem pro činnost těchto pracovníků.

8.    WC pro pacienty, pokud není součástí pokoje pro pacienty, se zřizuje odděleně pro muže a ženy. Je-li WC pro pacienty součástí pokoje pro pacienty, musí být odděleno od zbývajícího prostoru pokoje alespoň neprůhlednou zástěnou pevně spojenou s podlahou nebo zdivem.

9.    Šatna pro pacienty může být nahrazena uzamykatelnými skříněmi.

10.  Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování čistého a špinavého prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků a podložních mís a močových lahví s možností jejich dekontaminace.

11.  Prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu musí být vybaven výlevkou a dřezem nebo výlevkou a myčkou.

12.  Prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice včetně chodeb musí být řešeny tak, aby byla možná manipulace s lehátkem nebo křeslem, případně pojízdným lůžkem pacienta. Tento požadavek se nevztahuje na vedlejší prostory.

13.  Další vybavení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice:

a)  lůžka pro pacienty,

b)  odsávačka,

c)  pulzní oxymetr,

d)  léčivé přípravky a pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace,

e)  resuscitační vozík pro uložení pomůcek a léčivých přípravků,

f)   skříň na léčivé přípravky,

g)  chladnička pro uchování léčivých přípravků vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál,

h)  nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahující 5),

i)   glukometr,

j)   tonometr,

k)  fonendoskop,

l)   teploměr lékařský,

m) infuzní stojan,

n)  alkotest a tester na přítomnost drog,

o)  počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna; jednotné úložiště dat může být společné pro více pracovišť nebo celé zdravotnické zařízení.

 

14.  Pokud je protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice vybavena zařízeními nebo přístroji, které prokazatelně funkčně plně nahrazují technické a věcné vybavení uvedené v této příloze nebo jeho část a činí je nadbytečným, takto nahrazené vybavení nebo jeho část se nevyžaduje.

 

 

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.