Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 9/2015 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.2.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20172. 2015 do 31. 1230. 6. 2017)

9/2015 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 13. ledna 2015

o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru,

vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu

a o změně souvisejících vyhlášek

ve znění vyhlášky č. 192/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 8a Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru

Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního

státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel

na pozemních komunikacích ve formě průkazu

(K § 82 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.)

 

(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve formě průkazu obsahuje

 

a)  označení správního orgánu, který pověření vydal, nad nímž je uveden text "ČESKÁ REPUBLIKA",

b)  údaj, že jde o pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích,

c)  číslo pověření,

d)  jméno a příjmení pověřené osoby,

e)  fotografii pověřené osoby o rozměrech 35 x 45 mm, jejíž spodní okraj je přelepen holografickou přelepkou s textem "ČESKÁ REPUBLIKA",

f)   datum vydání pověření,

g)  informaci o oprávnění pověřené osoby,

h)  podpis osoby oprávněné k vydání pověření,

i)   otisk úředního razítka správního orgánu, který pověření vydal.

(2) Pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve formě průkazu je oboustranná papírová karta o rozměrech 70 x 100 mm, která je zatavena do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Průkaz je opatřen ochrannými prvky, kterými jsou reliéfní podtisk, giloš, mikropísmo, v UV spektru svítící barva, ceninový papír s vodoznakem positiv x negativ, obsahující dva typy neviditelných vláken svítících v UV spektru, průhledová značka a číslování černou barvou svítící do zelena v UV spektru.

(3) Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve formě průkazu jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru

ve vnitrozemské plavbě

 

Lícová strana

.

.

 

Rubová strana

.

 

 

 

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

 

 

Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

1. Pověření k výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

.

Lícová strana

 

.

Rubová strana

 

2. Pověření k výkonu vrchního státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

.

Lícová strana

 

.

Rubová strana

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.