Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 80/2006 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2013.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2013 do 30. 6. 2017)

80/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 8. února 2006,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ve znění zákona č. 17/2012 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST II

ČÁST DRUHÁ

Čl. III

zrušena zákonem č. 17/2012 Sb.

 

*ČÁST III - ZrušenaZměna z. o přestupcích

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. IV

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 1 písm. a) se slova "dopravní značku" zrušují.

2. V § 23 odst. 1 písm. b) se slova "či pozemní komunikace" zrušují.

3. V § 23 odst. 1 písm. h) se slova "úmyslně poškodí dopravní stavbu nebo jiné zařízení, které je součástí této stavby, anebo" zrušují.

4. V § 23 odst. 1 se písmena i) až r) zrušují.

Dosavadní písmena s) až z) se označují jako písmena i) až o).

5. V § 86 písm. a) se slova "s) a t)" zrušují.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.