Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 634/2004 Sb., znění platná od 15.8.2017 a od 1.8.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 151. 8. 2017 do 29. 914. 8. 2017)

634/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb.,

zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,

zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,

zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb.,

zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb.,

zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb.,

zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb.,

zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb.,

zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb.

zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,, zákona č. 344/2011 Sb.,

zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb.,

zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb.,

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb.,

zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,

zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb.,

zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb.,

zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb.

zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb.,

zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb.,

zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb.. a zákona č. 222206/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IX

 

Položka 115–118 Cest. doklady, pobyt cizinců, víza, registrace námoř. knížky…

a) Vydání cestovního pasu

- občanům mladším 15 let

600

100

b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě

- občanům mladším 15 let

4 000

2 000

c) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy

200

d) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic

100

e) Prodloužení platnosti cestovního průkazu

50

za každou změnu

f) Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100

g) Vydání cizineckého pasu

600

- cizincům mladším 15 let

100

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydaní cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.

 

Předmětem poplatku není

1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny.

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

 

Poznámka

Poplatek podle písmen a) a b) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

 

 

Položka 116

1. Přijetí žádosti o vydání

 

Položka 116

a) povoleníPovolení k pobytu cizinci

12 500

b) povoleníPovolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let

1 000700

c) povoleníPovolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území

300500

 

2. Vydání průkazu o

a) povolení k pobytu cizinci

1 000

b) povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let

300

c) povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území

200

3. Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu

a) o povolení k pobytu

1 500

b) o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let

700

 

c) o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu nebod) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu azylanta

12 500

d) o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území,e) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochranycizinci mladšímu 15 let

1 000700

 

4. Prodloužení doby platnosti průkazu

a) o povolení k pobytu

1 000

b) o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let

300

 

c)f) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu nebo průkazu o povolení k pobytu azylanta

2 5001 000

d) og) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany

1 000300

5.h) Změna v průkazu o povolení k pobytu

1 000

6.i) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

4 000

7.j) Vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo jehož nosič dat s  biometrickými údaji je nefunkční

2 500

8.k) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, jde-li o občana

- členského státu Evropské unie,

- státu, který je vázán Dohodousmlouvou o Evropském hospodářském prostoru, nebo

- státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií,Evropskými společenstvími, a jeho rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost

100

a jeho rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnostl) Přidělení rodného čísla cizinci

1 000

9.m) Vydání průkazu o povolení k pobytu s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky

500

 

10. Přidělení rodného čísla cizinci

1 000

 

Osvobození

1. Od poplatku podle bodu 1 písm.písmene a) a), b), bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 písm. ad) až c), bodu 4 písm. a) až c), bodu 5 a bodu 10f), h) a l) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, občan státu, který je vázán DohodouSmlouvou o Evropském hospodářském prostoru, nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou uniíEvropskými společenstvími, jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a pokud zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie.

2. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) a bodu 2 písm.písmen a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zvláštního právního předpisu 66a), a od poplatku podle bodu 3 písm. a) a b), bodu 4 písm. a) a b), bodu 5 a bodu 10 této položky je osvobozenpísmen d), e), h) a l) cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.

 

Zmocnění

1. Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit o 50 % poplatek podle bodu 3 písm. c) a d), bodu 4 písm. c) a d) a bodu 5písmene f), g) nebo h) této položky, a to na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince požívajícího dočasné ochrany.

2. Správní úřad může na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince požívajícího dočasné ochrany, který bez vlastního zavinění pozbyl průkaz o povolení k pobytu, snížit poplatek podle bodů 6 a 7písmene i) této položky o 50 %.na 1 000 Kč a poplatek podle písmene j) této položky na 500 Kč.

 

Předmětem poplatku není

1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 15 let věku cizince, kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.

2. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.

3. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany.

34. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

45. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

5. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.

 

Poznámky

1. Poplatek podle bodů 6 a 7písmene i) této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území.

2. Povolením k pobytu podle bodů 1písmene a 2) a b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení k dlouhodobému pobytudlouhodobého nebo povolení k trvalémutrvalého pobytu.

3. Poplatek podle bodu 9písmene m) této položky se vybírá, jde-li o vydání nového průkazu o povolení k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle této položky se dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán DohodouSmlouvou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou uniíEvropskými společenstvími, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k  pobytu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST XII Konzulární poplatky

 

Konzulární poplatky

 

Zmocnění k části XII

1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit, nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti.

2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151 a 152, provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.

3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.

4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

 

Poznámky k části XII

1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.

2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují

a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,

b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.

 

Položka 144

Přijetí žádosti o udělení krátkodobého víza

a) podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie 74)

EUR

stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie 74)

b) podle dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí

EUR

stanoví příslušná dohoda o usnadnění udělování víz uzavřená mezi Evropskou unií a třetí zemí

 

Osvobození

Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí 74).

 

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o udělení víza rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

 

Zmocnění

Zmocnění Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí 74).

 

Položka 144A

Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza

2500

 

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.

2. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

3. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání.

4. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují za účelem provádění vědeckého výzkumu.

5. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem sezónního zaměstnání, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.