Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 457/2016 Sb., znění platná od 1.8.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 81. 2017 do 31. 7. 2017)

457/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 7. prosince 2016

o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

ve znění zákona č. 232/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

CELKOVÝ PŘEHLED PŘIJMŮPŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

 

v Kč

 

Číslo

kapitoly

Kapitola

daňové příjmy*)) *)

pojistné na sociální

 zabezpečení a příspěvek

 na státní politiku zaměstnanosti

z toho

 

povinné pojistné

 na důchodové pojištění

nedaňové příjmy,

 kapitálové příjmy

 a přijaté transfery celkem

z toho

 

z rozpočtu Evropské unie **)

301

Kancelář prezidenta republiky

0

0

0

60  000

0

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

0

0

0

16  000  000

0

303

Senát Parlamentu

0

0

0

2  500  000

0

304

Úřad vlády České republiky

0

0

0

107  183  399

105  983  399

305

Bezpečnostní informační služba

0

0

0

146  700  000

0

306

Ministerstvo zahraničních věcí

550  000  000

0

0

176  000  000

0

307

Ministerstvo obrany

203  000

3  977  950  950

3  535  956  400

874  958  830

37  480  284

308

Národní bezpečnostní úřad

250  000

0

0

72  915  018

72  365  018

309

Kancelář veřejného ochránce práv

0

0

0

989  647

839  647

312

Ministerstvo financí

33  350  000

673  046  824

598  263  845

4  222  334  822

396  909  570

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

610  000  000

435  291  645  333

386  925  906  963

6  809  190  149

6  132  793  929

314

Ministerstvo vnitra

13  000  000

6  893  563  255

6  119  506  269

1213 3812111 213 381 211

702  137  816

315

Ministerstvo životního prostředí

38  400  000

0

0

16  265  630  575

10  388  910  575

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

1  300  000

0

0

11  285  737  819

11255 11 255 737  819

321

Grantová agentura České republiky

0

0

0

0

0

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

91  528  909

0

0

5  546  000  283

4  923  000  283

327

Ministerstvo dopravy

80  000  000

0

0

22  051  383  702

21  912  383  702

328

Český telekomunikační úřad

20  713  000

0

0

1200 1 200 016  000

0

329

Ministerstvo zemědělství

6  200  000

0

0

36  639  323  326

30  773  288  326

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

200  000

0

0

8  644  845  514

8511 2107518 511 210 751

334

Ministerstvo kultury

10  000

0

0

527  207  024

460  717  424

335

Ministerstvo zdravotnictví

20  000  000

0

0

1072 1 072 520  000

1032 1 032 870  000

336

Ministerstvo spravedlnosti

0

946  038  098

840  922  753

1  771  501  937

34  268  537

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

0

0

0

0

0

344

Úřad průmyslového vlastnictví

80  000  000

0

0

147  396  800

2  396  800

345

Český statistický úřad

0

0

0

14  867  800

11  807  800

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

550  000  000

0

0

150  000  000

0

348

Český báňský úřad

52  642  797

0

0

2  450  000

0

349

Energetický regulační úřad

279  609  000

0

0

14  500  000

0

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

3  900  000

0

0

1600 1 600 000

0

355

Ústav pro studium totalitních režimů

0

0

0

8  858  000

8  858  000

358

Ústavní soud

0

0

0

0

0

359

Úřad Národní rozpočtové rady

0

0

0

0

0

361

Akademie věd České republiky

0

0

0

0

0

371

Úřad pro dohled nad hospodařením

 politických stran a politických hnutí

0

0o

0o

0

0

 

stran a politických hnutí

 

 

 

 

 

372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

4  550  000

0

0

2  000  000

0

373

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

0

0

0

0

0

374

Správa státních hmotných rezerv

0

0

0

45  000  000

0

375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

170  000  000

0

0

400  000

0

376

Generální inspekce bezpečnostních sborů

0

47  310  525

42  053  799

0

0

377

Technologická agentura České republiky

0

0

0

12  974  833

12  974  833

 

378

Národní úřad pro kybernetickou

a informační bezpečnost

0

0

0

0

0

 

381

Nejvyšší kontrolní úřad

0

0

0

397  000

0

396

Státní dluh

0

0

0

0

0

397

Operace státních finančních aktiv

1  550  000  000

0

0

621  500  000

0

398

Všeobecná pokladní správa

660  801  600  000

0

0

16  816 701800 701 800

0

 

CELKEM

664  957  456  706

447  829  554  985

398  062  610  029

136  485  025  489

96  776  934  513

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)

1 249 272 037 180

 

PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové

příjmy a přijaté transfery celkem)

1 249 272 037 180

 

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, takprostředkytak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

 

 v Kč

Číslo

kapitoly

Kapitola

Výdaje

celkem

301

Kancelář prezidenta republiky

437  782  562

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

1  238  934  864

303

Senát Parlamentu

556  147  461

304

Úřad vlády České republiky

1241661 1 241 661 151

305

Bezpečnostní informační služba

1  652  946  000

306

Ministerstvo zahraničních věcí

7  645  216  705

307

Ministerstvo obrany

52  535  043  598

308

Národní bezpečnostní úřad

490  134  115

309

Kancelář veřejného ochránce práv

110  894  979

312

Ministerstvo financí

21  168  126  849

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

560  466  378  756

314

Ministerstvo vnitra

63  347  441  625

315

Ministerstvo životního prostředí

16  902  085  298

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

15  984  813  699

321

Grantová agentura České republiky

4  257  427  000

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

38  348  684  259

327

Ministerstvo dopravy

55  090  121  517

328

Český telekomunikační úřad

1  406  383  380

329

Ministerstvo zemědělství

51  964  634  569

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

156  525  862  168

334

Ministerstvo kultury

12  725  868  455

335

Ministerstvo zdravotnictví

7  286 341404 341 404

336

Ministerstvo spravedlnosti

26  103  509  039

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

159  684  951

344

Úřad průmyslového vlastnictví

184  509  979

345

Český statistický úřad

971  816  504

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

3  048  778  094

348

Český báňský úřad

155  208  058

349

Energetický regulační úřad

285  558  570

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

253  766  753

355

Ústav pro studium totalitních režimů

290  063  636

358

Ústavní soud

242  565  156

359

Úřad Národní rozpočtové rady

0

361

Akademie věd České republiky

5  133  171  000

371

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

0

372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

62  250  749

373

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

0

374

Správa státních hmotných rezerv

2  559  094  440

375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

351236 351 236 161

376

Generální inspekce bezpečnostních sborů

307  586  476

377

Technologická agentura České republiky

3  526  930  833

 

378

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

0

 

381

Nejvýš šíNejvyšší kontrolní úřad

518  777  692

396

Státní dluh

46  342  500  000

397

Operace státních finančních aktiv

1  245  000  000

398

Všeobecná pokladní správa

146  147  098  675

 

CELKEM

1  309  272  037  180

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.