Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 456/2011 Sb., znění platná od 1.9.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 91. 2017 do 31. 8. 2017)

456/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 23. prosince 2011

o Finanční správě České republiky

ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb.,.

a zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 14/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IV - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ MINISTERSTVU

ČÁST ČTVRTÁ

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ MINISTERSTVU A ORGÁNŮM FINANČNÍ SPRÁVY

 

§ 18 Poskytování údajů

Poskytování údajů

 

(1) Ministerstvo a orgány finanční správy mohou v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu své působnosti žádat od správce evidence nebo jejího provozovatele poskytnutí údajů

a)  ze základního registru obyvatel,

b)  z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c)  z evidence občanů Evropské unie a evidence cizinců,

d)  z agendového informačního systému cizinců,

e)  z evidence občanských průkazů,

f)   z evidence cestovních dokladů,

g)  z centrálního registru silničních vozidel,

h)  z registru rodných čísel,

i)   z katastru nemovitostí,

j)   ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moc,

k)  z registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění,

l)   z registru pojištěnců důchodového pojištění,

m) z registrů pojištěnců nemocenského pojištění,

n)  z registrů zaměstnavatelů,

o)  z centrálního registru zbraní,

p)  z Rejstříku zástav,.

q)  z registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích; to neplatí pro údaje vedené o soudcích v registru i Nejvyšším soudem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.