Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 451/1991 Sb., znění platná od 1.8.2017 a od 1.7.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 87. 2017 do 31. 7. 2017)

451/1991 Sb.

ZÁKON

kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech

a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

ve znění nálezu Úst. soudu z částky 116/1992, zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb.,

zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb.,

zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona č. 205183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 1

 

(1) Tento zákon stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním

a)  v orgánech státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,

b)  v Československé armádě,

c)  ve Federální bezpečnostní informační službě, Federálním policejním sboru, Sboru hradní policie,

d)  v Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Federálního shromáždění, Kanceláři České národní rady, kanceláři Slovenské národní rady, Úřadu vlády České a Slovenské Federativní Republiky, Úřadu vlády České republiky, Úřady vlády Slovenské republiky, Kanceláři Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Ústavního soudu České republiky, Kanceláři Ústavního soudu Slovenské republiky, Kanceláři Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Nejvyššího soudu České republiky, Kanceláři Nejvyššího soudu Slovenské republiky, v prezídiu Československé akademie věd a v předsednictvu Slovenské akademie věd, u Nejvyššího správního soudu a v Národní rozpočtové radě,

e)  v Československém rozhlase, Českém rozhlase, Slovenském rozhlase, Československé televizi, České televizi, Slovenské televizi, Československé tiskové kanceláři, Československé tiskové kanceláři České republik a Československé tiskové kanceláři Slovenské republiky,

f)   ve státních podnicích, státních organizacích, akciových společnostech, kde většinovým akcionářem je stát, v podnicích zahraničního obchodu, ve státní organizaci Československé státní dráhy, státních fondech, ve státních peněžních ústavech a Státní bance československé,

g)  v úřadech územních samosprávných celků,

pokud se dále nestanoví jinak.

(2) Funkcemi podle odstavce 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České republiky služební místa představených podle zákona o státní službě a pracovní místa vedoucích zaměstnanců, kteří jsou veřejnými funkcionáři podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů, a vedoucích zaměstnanců zařazených v Národním bezpečnostním úřadu, Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a v Nejvyšším kontrolním úřadu a funkcemi podle odstavce 1 písm. b) se rozumí v ozbrojených silách České republiky a v Generálním štábu Armády České republiky 7) funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a funkce vojenských přidělenců.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.