Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 41/2009 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.10.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 710. 2016 do 30. 6. 2017)

41/2009 Sb.

ZÁKON

ze dne 8. ledna 2009

o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím

trestního zákoníku

ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 355/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 242/2016 Sb.

. a zákona č. 250242/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V - ZrušenaZměna z. o přestupcích

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. V

zrušeno 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb. a zákona č. 484/2008 Sb., se mění takto:

1. zrušen zákonem č. 250/2016306/2009 Sb.

2. zrušen zákonem č. 306/2009 Sb.

3. V § 21 odst. 1 písm. h) se slova "veřejný činitel" nahrazují slovy "úřední osoba".

4. V § 30 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

 

"k) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující omamnou nebo psychotropní látku,".

Dosavadní písmena k) až o) se označují jako písmena l) až p).

5. V § 30 odst. 2 se slova "podle odstavce 1 písm. j)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. j) a k)".

6. V § 47 odst. 1 písm. a) se slova "veřejného činitele" nahrazují slovy "úřední osoby" a slovo "jeho" slovem "její".

7. zrušen zákonem č. 306/2009 Sb.

8. zrušen zákonem č. 306/2009 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.