Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 370/2002 Sb., znění platná od 1.1.2003 a od 1.8.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 81. 2003 do 31. 7. 2017)

370/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 26. července 2002

o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

ve znění vyhlášky č. 179/2017 Sb.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2 Dovolené výrobní provedení střeliva

Dovolené výrobní provedení střeliva

 

(1) Za dovolené výrobní provedení střeliva se považuje

a)  střelivo se střelou celoplášťovou, poloplášťovou, olověnou, plastovou, pryžovou nebo značkovací. Jádro střely smí být pouze z měkkého materiálu, přičemž plášť střely smí být ocelový, tombakový, plastový, teflonový nebo měkkým kovem pokovený, a střela je bez aktivních náplní, zejména výbušné, zápalné, svítící, dýmové, zábleskové, akustické nebo chemické,

b)  signální a pyrotechnické prostředky s akustickým, světelnými nebo dýmovým efektem určené pro střelbu ze zbraní, signální střelivo pro signální zbraně a

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2a Požadavky na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost

Požadavky na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost

 

(1) Zbraň pro filmovou nebo divadelní činnost, která je uvedena v § 9 odst. 2 písm. e) zákona o zbraních, musí být upravena tak, aby

a)  hlaveň umožnila nabít a odpálit nábojku nebo cvičný náboj v dané ráži střeliva s kulovou nebo hromadnou střelou a

b)  součástí hlavně byla neoddělitelná zábrana, která neumožňuje vložení střely do hlavně a její vystřelení pomocí nábojky a současně zabraňuje průchodu střely při odpálení náboje v dané ráži s kulovou nebo hromadnou střelou, který není cvičným nábojem.

(2) Splnění požadavků uvedených v odstavci 1 se nepovažuje za splnění požadavků dovoleného výrobního provedení expanzní zbraně podle § 1.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.