Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 366/2011 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.11.2013.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 711. 2013 s výjimkou do 30. 6. 2017)

366/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb.,

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony

ve znění zákona č. 306/2013 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST X - ZrušenaZměna z. o přestupcích

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. XIV

zrušeno zákonem č. 250/2016 Sb.

 

V § 28 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 134/2006 Sb., odstavec 1 zní:

"(1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije kartu sociálních systémů.".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.