Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 360/2010 Sb., znění platná od 11.7.2017 a od 1.1.2011.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 111. 1. 2011 do 10. 7. 2017)

360/2010 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2010,

kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu

na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění

a technické náležitosti jeho užívání

ve znění vyhlášky č. 180/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2

 

(1) Formulář je ve formátu fo/zfo (602XML Filter dokument).

(2) Ve formuláři jsou označeny položky, jejichž vyplnění je povinné.

(3) Přílohy mohou být pouze ve formátu pdf (Portable Document Format). Připojením se přílohy stávají nedílnou součástí formuláře.

(4) Velikost datového souboru obsahujícího formulářMaximální souhrnná velikost jednoho formuláře včetně všech připojených příloh musí být taková, aby umožnila učinitje 10 MB.

(5) Formulář je možné použít pro elektronické podání, jehož maximální souhrnná velikost je 20 MB se zaručeným elektronickým podpisem nebo pro elektronické podání bez použití zaručeného elektronického podpisu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu podle § 129 odst. 1 zákona,o povinnosti k peněžitému plnění

který se týká povinnosti účastníka, popřípadě uživatele, k peněžitému plnění

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.