Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 323/2002 Sb., znění platná od 1.8.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 81. 2017 do 31. 7. 2017)

323/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 2. července 2002

o rozpočtové skladbě

ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., vyhlášky č. 484/2003 Sb., vyhlášky č. 440/2006 Sb., vyhlášky č. 233/2007 Sb., vyhlášky č. 306/2007 Sb., vyhlášky č. 175/2009 Sb.,

vyhlášky č. 357/2009 Sb., vyhlášky č. 51/2011 Sb., vyhlášky č. 452/2011 Sb., vyhlášky č. 96/2012 Sb., vyhlášky č. 493/2012 Sb., vyhlášky č. 464/2013 Sb., vyhlášky č. 362/2014 Sb.,

vyhlášky č. 56/2016 Sb., vyhlášky č. 463/2016 Sb.. a vyhlášky č. 233/2017463/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Rozpočtová skladba

 

A. Odpovědnostní třídění (kapitoly státního rozpočtu)

 

Kapitola 301            Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 302            Poslanecká sněmovna Parlamentu

Kapitola 303            Senát Parlamentu

Kapitola 304            Úřad vlády České republiky

Kapitola 305            Bezpečnostní informační služba

Kapitola 306            Ministerstvo zahraničních věcí

Kapitola 307            Ministerstvo obrany

Kapitola 308            Národní bezpečnostní úřad

Kapitola 309            Kancelář veřejného ochránce práv

Kapitola 312            Ministerstvo financí

Kapitola 313            Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kapitola 314            Ministerstvo vnitra

Kapitola 315            Ministerstvo životního prostředí

Kapitola 317            Ministerstvo pro místní rozvoj

Kapitola 321            Grantová agentura České republiky

Kapitola 322            Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kapitola 327            Ministerstvo dopravy

Kapitola 328            Český telekomunikační úřad

Kapitola 329            Ministerstvo zemědělství

Kapitola 333            Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kapitola 334            Ministerstvo kultury

Kapitola 335            Ministerstvo zdravotnictví

Kapitola 336            Ministerstvo spravedlnosti

Kapitola 343            Úřad pro ochranu osobních údajů

Kapitola 344            Úřad průmyslového vlastnictví

Kapitola 345            Český statistický úřad

Kapitola 346            Český úřad zeměměřický a katastrální

Kapitola 348            Český báňský úřad

Kapitola 349            Energetický regulační úřad

Kapitola 353            Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kapitola 355            Ústav pro studium totalitních režimů

Kapitola 358            Ústavní soud

Kapitola 359             Národní rozpočtové rady

Kapitola 361            Akademie věd České republiky

Kapitola 371            Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (§ 19 až 19m zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.), který vznikl dne 21. září 2016 a je podle § 2 bodu 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., ústředním orgánem státní správy.

Kapitola 372            Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Kapitola 373             Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře), který vzniká dne 1. dubna 2017 a je podle § 2 bodu 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 319/2016 Sb., ústředním orgánem státní správy.

Kapitola 374            Správa státních hmotných rezerv

Kapitola 375            Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kapitola 376            Generální inspekce bezpečnostních sborů

Kapitola 377            Technologická agentura České republiky

Kapitola 378             Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.