Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 313/2014 Sb., znění platná od 1.8.2017 a od 29.12.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 829. 12. 2014 do 31. 7. 2017)

313/2014 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2014

o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

ve znění vyhlášky č. 211/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 3 Způsob výroby, vydávání a číslování pasů

Způsob výroby, vydávání a číslování pasů

 

(1) Výrobce pasů opatří pasy

a)  průhlednou přilnavou folií tak, aby jí bylo možno trvale zapečetit oddíl III pasu,

b)  10 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu V pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení, a

c)  16 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu VII, VIII a IX pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5

zrušen vyhláškou č. 211/2017 Sb.

§ 5 Požadavky na zaznamenávání údajů do pasu

Požadavky na zaznamenávání údajů do pasu

 

Schválený veterinární lékař

a)  před každým záznamem do pasu ověří totožnost zvířete v zájmovém chovu,

b)  vyplňuje údaje do pasu v českém a anglickém jazyce a

c)  po vyplnění povinných údajů oddíl III pasu trvale zapečetí průhlednou přilnavou folií.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.