Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 306/2013 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.11.2013.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 711. 2013 do 30. 6. 2017)

306/2013

ZÁKON

ze dne 12. září 2013

o zrušení karty sociálních systémů

ve znění zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Část VIII - ZrušenaZměna zákona o přestupcích

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. XV

zrušeno zákonem č. 250/2016 Sb.

 

V § 28 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., se slova "kartu sociálních systémů" nahrazují slovy "průkaz osoby se zdravotním postižením, nebo poruší jinou povinnost stanovenou zákonem na úseku průkazů osob se zdravotním postižením".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.