Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 306/2009 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2010.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2010 s výjimkou do 30. 6. 2017)

306/2009 Sb.

ZÁKON

ze dne 7. srpna 2009,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

a některé další zákony

ve znění zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V - ZrušenaZměna z. o přestupcích

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. V

zrušeno zákonem č. 250/2016 Sb.

 

V § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 273/2001 Sb., odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) pokutu do 20 000 Kč.".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.