Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 283/1993 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20171. 2014 do 14. 830. 6. 2017)

283/1993 Sb.

ZÁKON

o státním zastupitelství

ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona 201/1997 Sb., zákona 169/1999 Sb., zákona 11/2001 Sb., zákona č. 14/2002 Sb.,

zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb.,

zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.,

zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb.,. a zákona č. 293/2013 Sb.

a zákona č. 64/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12i

 

Zpracování osobních údajů státním zastupitelstvím

 

(1) Státní zastupitelství je oprávněno v rámci své působnosti stanovené zákonem zpracovávat osobní údaje včetně údajů citlivých (dále jen "osobní údaje"). 3) Nejvyšší státní zastupitelství vede3) Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení a Probační a mediační služby je oprávněno vést centrální evidenci stíhaných osob, která obsahuje osobní údaje vztahující se k osobám, proti kterým se trestní řízení vede, k poškozeným, popřípadě k dalším osobám na trestním řízení zúčastněným a dále údaje k trestným činům, které byly nebo měly být spáchány, a údaje s tím bezprostředně související. Centrální evidence stíhaných osob není veřejně přístupná. Přístup doInformace z centrální evidence stíhaných osob majílze použít pouze orgány činné v trestním řízení a Probační a mediační služba pro účely trestního řízení, státní zastupitelství též pro účely výkonu jiné než trestní působnosti. Pro účely plnění úkolů v Eurojustu má přístup do centrální evidence stíhaných osob také národní člen Eurojustu. Pro účely plnění úkolů podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních lze údaje z centrální evidence stíhaných osob v nezbytném rozsahu poskytnout na vyžádání též Ministerstvu spravedlnosti.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.