Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 279/1992 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2012.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2012 do 30. 6. 2017)

279/1992 Sb.

ZÁKON

České národní rady

o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním

příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky

ve znění zákona č. 256/1995 Sb., zákona č. 424/2000 Sb., nálezu č. 35/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.. a zákona č. 183/2017341/2011 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 10d11

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se jako osoba, která má učinit čestné prohlášení o požadovaných skutečnostech, dopustí přestupku tím, že v úmyslu dosáhnout přijetí do některé z funkcí podle tohoto zákona nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, vůči níž je osoba, která má splňovat některé další předpoklady pro zastávání určené funkce podle tohoto zákona, v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, se dopustí přestupku tím, že

a)  nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon takové funkce, nebo

b)  neučiní stanovená opatření, ačkoli ví, že osoba, která zastává takovou funkci, nesplňuje předpoklady pro její výkon.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

§ 11

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.