Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 237/1995 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.12.2000.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 712. 2000 do 30. 6. 2017)

237/1995 Sb.

ZÁKON

Ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

 

o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

ve znění zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V - ZRUŠENAZměna zákona 200/1990 Sb.

 

Změna zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

§ 15

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb., se mění takto:

V § 32 odst. 1 se vypouští písmeno a) a písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.