Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 234/2014 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.8.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 87. 2017 do 31. 7. 2017)

234/2014 Sb.

ZÁKON

ze dne 1. října 2014

o státní službě

ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb.,

zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb.. a zákona č. 205150/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2

 

(1) Tento zákon se nevztahuje na

a)  člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády,

b)  vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen "Úřad vlády") a zaměstnance, který vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády,

c)  náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena vlády,

d)  člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

e)  předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu,

f)   předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

g)  člena Radypředsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu,

h)  předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,

i)   předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,

j)   předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu,

k)  zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací,

l)   ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,

m) předsedu, místopředsedy a další členy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a členy Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství,

n)  člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Pozn. redakce: vloženo zákonem č. 319/2016 Sb.

n)  předsedu a místopředsedu Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře,

o)  člena Etické komise Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

(2) Tento zákon se dále nevztahuje na zaměstnance zařazeného v bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství, Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a v Národním bezpečnostním úřadu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 33 Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby

Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby

 

(1) Do služebního poměru nelze přijmout

a)  justičního čekatele nebo právního čekatele,

b)  poslance nebo senátora,

c)  poslance Evropského parlamentu,

d)  prezidenta republiky,

e)  člena vlády nebo náměstka člena vlády,

f)   vedoucího Úřadu vlády,

g)  člena Rady Energetického regulačního úřadu,

g)  soudce Ústavního soudu,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.