Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 229/2013 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.8.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 87. 2017 do 31. 7. 2017)

229/2013 Sb.

ZÁKON

ze dne 20. června 2013

o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 266/2014 Sb., zákona č. 229/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2 Členění bezpečnostního materiálu

Členění bezpečnostního materiálu

 

(1) Bezpečnostní materiál se člení na

a)  bezpečnostní materiál skupiny 1, který zahrnuje vojenské zbraně, na které se nevztahuje zákon upravující střelné zbraně a střelivo 6),

b)  bezpečnostní materiál skupiny 2, který zahrnuje součásti pro vojenské zbraně, nebo vojenskou munici včetně munice pro zbraně,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.