Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 229/1991 Sb., znění platná od 1.9.2017 a od 1.8.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 9.8. 2016 do 31. 8. 2017 do 30. 6. 2018)

229/1991 Sb.

ZÁKON

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

nařízení vlády č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb.,

v úplném znění zákona č. 95/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 166/1995 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 272/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb.,

zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 254/2011 Sb., zákona č. 75/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb.,.

a zákona č. 185/2016 Sb. a zákona č. 193/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 11

 

(1) Pozemky nebo jejich části nelze vydat v případě, že

a)  k pozemku bylo zřízeno právo osobního užívání, s výjimkou případů, kdy bylo toto právo zřízeno za okolností uvedených v § 8,

b)  na pozemku bylobyl po přechodu nebo převodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby zřízeno veřejné nebo neveřejné pohřebištězřízen hřbitov,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III

ČÁST TŘETÍ

 

§ 17 Pozemkové fondy

Pozemkové fondy

 

(1) Nemovitosti ve vlastnictví státu uvedené v § 1 odst. 1 spravují právnické osoby zřízené zákony České národní rady a Slovenské národní rady (dále jen "pozemkové fondy"), s výjimkou pozemků,

a)  na nichž se nachází veřejné nebo neveřejné pohřebištěhřbitov,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.