Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 2/1969 Sb., znění platná od 1.9.2017 a od 18.8.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 918. 8. 2017 do 31. 8. 2017)

2/1969 Sb.

ZÁKON

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 

ve znění zákona ČNR č. 34/1970 Sb., zákona ČNR č. 147/1970 Sb., zákona ČNR č. 125/1974 Sb., zákona ČNR č. 25/1976 Sb.,

zákona ČNR č. 118/1983 Sb., zákona ČNR č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona ČNR č. 173/1989 Sb.,

zák. opat. před. ČNR č. 9/1990 Sb., zákona ČNR č. 93/1990 Sb., zákona ČNR č. 126/1990 Sb., zákona ČNR č. 203/1990 Sb.,

zákona ČNR č. 288/1990 Sb., zák. opat. před. ČNR č. 305/1990 Sb., zákona ČNR č. 575/1990 Sb., zákona ČNR č. 173/1991 Sb.,

zákona ČNR č. 283/1991 Sb., zákona ČNR č. 19/1992 Sb., zákona ČNR č. 23/1992 Sb., zákona ČNR č. 103/1992 Sb.,

zákona ČNR č. 167/1992 Sb., zákona ČNR č. 239/1992 Sb., zák. opat. ČNR č. 350/1992 Sb., zákona ČNR č. 358/1992 Sb.,

zákona ČNR č. 359/1992 Sb., zákona ČNR č. 474/1992 Sb., zákona ČNR č. 548/1992 Sb., zákona ČNR č. 21/1993 Sb.,

v úplném znění zákona č. 69/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb.,

zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb.,

v úplném znění zákona č. 122/1997 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,

zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb.,

zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb.,

zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb.,

zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb.,

zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,

zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb.,

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb.,

zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona č. 246/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 11

 

(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní zastupitelství.

(2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou České republika.

(3) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky.

(4) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro probaci a mediaci.

(5) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů.

(6(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 3) a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.