Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 2/1969 Sb., znění platná od 1.8.2017 a od 1.4.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 84. 2017 do 31. 87. 2017)

2/1969 Sb.

ZÁKON

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 

ve znění zákona ČNR č. 34/1970 Sb., zákona ČNR č. 147/1970 Sb., zákona ČNR č. 125/1974 Sb., zákona ČNR č. 25/1976 Sb.,

zákona ČNR č. 118/1983 Sb., zákona ČNR č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona ČNR č. 173/1989 Sb.,

zák. opat. před. ČNR č. 9/1990 Sb., zákona ČNR č. 93/1990 Sb., zákona ČNR č. 126/1990 Sb., zákona ČNR č. 203/1990 Sb.,

zákona ČNR č. 288/1990 Sb., zák. opat. před. ČNR č. 305/1990 Sb., zákona ČNR č. 575/1990 Sb., zákona ČNR č. 173/1991 Sb.,

zákona ČNR č. 283/1991 Sb., zákona ČNR č. 19/1992 Sb., zákona ČNR č. 23/1992 Sb., zákona ČNR č. 103/1992 Sb.,

zákona ČNR č. 167/1992 Sb., zákona ČNR č. 239/1992 Sb., zák. opat. ČNR č. 350/1992 Sb., zákona ČNR č. 358/1992 Sb.,

zákona ČNR č. 359/1992 Sb., zákona ČNR č. 474/1992 Sb., zákona ČNR č. 548/1992 Sb., zákona ČNR č. 21/1993 Sb.,

v úplném znění zákona č. 69/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb.,

zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb.,

v úplném znění zákona č. 122/1997 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 15/1998 Sb.,

zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb.,

zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb.,

zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb.,

zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb.,

zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,

zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb.,

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb.,

zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb.. a zákona č. 20559/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2

 

V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy:

1.       Český statistický úřad,

2.       Český úřad zeměměřický a katastrální,

3.       Český báňský úřad,

4.       Úřad průmyslového vlastnictví,

5.       Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

6.       Správa státních hmotných rezerv,

7.       Státní úřad pro jadernou bezpečnost,

8.       Národní bezpečnostní úřad,

9.       Energetický regulační úřad.

10.     Úřad vlády České republiky,

11.     Český telekomunikační úřad.

12.     Úřad pro ochranu osobních údajů,

13.     Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

14.     Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,

15.     Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře,.

16.     Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.