Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 199/2010 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

199/2010 Sb.

ZÁKON

ze dne 24. května 2010,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

ve znění zákona č. 471/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb.,. a zákonného opatření č. 340/2013 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V

ČÁST PÁTÁ

Čl. V

zrušena zákonem č. 456/2011 Sb.

 

 

*ČÁST VI - ZrušenaZměna z. o přestupcích

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. VIII

 

V § 85 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

346/2009 Sb., se slova "finančního úřadu" nahrazují slovy "celního úřadu".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.