Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 187/2006 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.8.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 87. 2017 do 17. 831. 7. 2017)

187/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. března 2006

o nemocenském pojištění

ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb.,

zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.

a zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb.,

zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,

zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb.,

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,

zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST II - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ

ČÁST DRUHÁ

ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ

 

*HLAVA I - § 5 - OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB

OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB

 

§ 5

 

Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni:

a)  zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí

1.    zaměstnanci v pracovním poměru,

2.    příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace 3), vojáci z povolání 4) a vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby 80) (dále jen "příslušníci"),

3.    státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,

4.    členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,

5.    zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,

6.    pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,

7.    soudci,

8.    členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,

9.    poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky,

10.  členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Radypředseda Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Národní rozpočtové rady, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 139

 

(1) Poskytovatel pracovnělékařských služeb se dopustí správního deliktupřestupku tím, že nevydá posudek o zdravotní způsobilosti dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 62 odst. 2.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.