Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 177/2009 Sb., znění platná od 1.9.2017 a od 1.10.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 109. 2017 do 30. 9. 2017)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

*ČÁST II - SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

ČÁST DRUHÁ

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Zkouška z českého jazyka a literatury

§ 5 - § 6 Zkouška z českého jazyka a literatury

 

(1) Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 60 minut.

(2) Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 minut. Do této doby se nezapočítává doba na výběr zadání podle odstavce 3.

(3) Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání. Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 610 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 2025 minut od převzetí zadání. Po uplynutí lhůty 2025 minut žáci obdrží záznamové archy, do nichž zapíší číslo zvoleného zadání; poté již nelze zadání měnit.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.