Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 159/2006 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.8.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 87. 2017 do 31. 87. 2017)

159/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 16. března 2006

o střetu zájmů

ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190195/2016 Sb.,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2 Veřejný funkcionář

Veřejný funkcionář

 

(1) Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí

a)  poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "poslanec"),

b)  senátor Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "senátor"),

c)  člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády 1),

d)  předseda a inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů,

e)  předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

f)   člen Rady Českého telekomunikačního úřadu,

g)  člen Radypředseda Energetického regulačního úřadu,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.