Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 146/2015 Sb., znění platná od 1.7.2015 a od 1.10.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 107. 2015 do 30. 9. 2017)

146/2015 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 16. června 2015

o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu

při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru

a při přeložení poskytovaných vojákům

ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2 Výše kvalifikačního příspěvku

Výše kvalifikačního příspěvku

 

(1) Kvalifikační příspěvek lze přiznat vojákovi, který dosáhl požadovaného vzdělání, při prvním služebním zařazení na služební místo s vyšším vzděláním, než je požadováno pro služební místo, na kterém je do té doby zařazen, ve výši

a)  80 000 Kč, pokud je požadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou,

b)  90 000 Kč, pokud je požadováno vyšší odborné vzdělání,

c)  150 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo

d)  250 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

(2) Při novém služebním zařazení lze vojákovi přiznat kvalifikační příspěvek, jestliže mu při dřívějším služebním zařazení byl vyplacen za nižší stupeň dosaženého vzdělání. Výše kvalifikačního příspěvku při novém služebním zařazení se vypočte jako rozdíl mezi částkou stanovenou podle odstavce 1 a částkou, která byla vojákovi již vyplacena.

(3) Je-li voják, který dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, jímž si zvýšil nebo rozšířil své vzdělání na základě dohody uzavřené se služebním orgánem podle § 60 zákona o vojácích z povolání, služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program bez uzavření takové dohody, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 100 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

(4) Je-li voják služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program, kterými si zvýšil nebo doplnil své dosavadní vzdělání, ale pro dosažení tohoto vzdělání v žádném z uvedených studijních programů neuzavřel se služebním orgánem dohodu podle § 60 zákona o vojácích z povolání, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 250 000 Kč v případě, že doposud nebyl zařazen na služební místo, pro které je vysokoškolské vzdělání požadováno.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5 Výše jízdného a postup pro určení nejkratší kilometrové vzdálenosti

Výše jízdného a postup pro určení nejkratší kilometrové vzdálenosti

§ 5 Náhrady při přeložení a při povolání do služebního poměru

Náhrady při přeložení a při povolání do služebního poměru

 

(1) Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenostipaušální náhrady jízdních výdajů je stanovena v příloze k této vyhlášce.

(2) Pro určeníVznikne-li vojákovi souběh mezi výplatou paušální náhrady a náhrady jízdních výdajů při služební cestě, proplatí se jen náhrady jízdních výdajů při služební cestě.

(3) Kilometrové pásmo pro uplatnění nároku vojáka k přiznání měsíční paušální náhrady se určí podle výpočtu nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi trasy hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy osob mezi bydlištěm a místem bydliště a místem výkonu služby se využívá informační systém veřejné správy obsahující datavojáka.

(4) Paušální náhrada je splatná se služebním platem a pro její výplatu se použijí obdobně ustanovení § 68m až 68n zákona o dálniční a silniční síti ve vlastnictví České republikyvojácích z povolání.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Ministr:

MgA. Stropnický v. r.

 

Příloha - Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenostipaušální náhrady jízdních výdajů

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti

Výše paušální náhrady jízdních výdajů

 

Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenostipaušální náhrady podle § 5 odst. 1 je stanovena takto:

 

Kilometrová vzdálenostKilometrové pásmo

Výše jízdnéhoDenní jednosměrné jízdné

Kilometrová vzdálenostKilometrové pásmo

Výše jízdnéhoDenní jednosměrné jízdné

Kilometrová vzdálenostKilometrové pásmo

Výše jízdnéhoDenní jednosměrné jízdné

kmKm

kmKm

kmKm

do 5

14,-

větší než 231 až 240

208,-

větší než 520521 až 530

492,-

větší než 56 až 10

17,-

větší než 240241 až 250

221,-

větší než 530531 až 540

502,-

větší než 1011 až 15

25,-

větší než 250251 až 260

230,-

větší než 540541 až 550

512,-

větší než 1516 až 20

28,-

větší než 260261 až 270

239,-

větší než 550551 až 560

522,-

větší než 2021 až 25

32,-

větší než 270271 až 280

248,-

větší než 560561 až 570

532,-

větší než 2526 až 30

37,-

větší než 280281 až 290

254,-

větší než 570571 až 580

542,-

větší než 3031 až 35

42,-

větší než 290291 až 300

262,-

větší než 580581 až 590

552,-

větší než 3536 až 40

47,-

větší než 300301 až 310

272,-

větší než 590591 až 600

562,-

větší než 4041 až 45

52,-

větší než 310311 až 320

282,-

větší než 600601 až 610

572,-

větší než 4546 až 50

57,-

větší než 320321 až 330

292,-

větší než 610611 až 620

582,-

větší než 5051 až 55

61,-

větší než 330331 až 340

302,-

větší než 620621 až 630

592,-

větší než 5556 až 60

66,-

větší než 340341 až 350

312,-

větší než 630631 až 640

602,-

větší než 6061 až 70

71,-

větší než 350351 až 360

322,-

větší než 640641 až 650

612,-

větší než 7071 až 80

77,-

větší než 360361 až 370

332,-

větší než 650651 až 660

622,-

větší než 8081 až 90

82,-

větší než 370371 až 380

342,-

větší než 660661 až 670

632,-

větší než 9091 až 100

89,-

větší než 380381 až 390

352,-

větší než 670671 až 680

642,-

větší než 100101 až 110

97,-

větší než 390391 až 400

362,-

větší než 680681 až 690

652,-

větší než 110111 až 120

107,-

větší než 400401 až 410

372,-

větší než 690691 až 700

662,-

větší než 120121 až 130

115,-

větší než 410411 až 420

382,-

větší než 700701 až 710

672,-

větší než 130131 až 140

122,-

větší než 420421 až 430

392,-

větší než 710711 až 720

682,-

větší než 140141 až 150

131,-

větší než 430431 až 440

402,-

větší než 720721 až 730

692,-

větší než 150151 až 160

137,-

větší než 440441 až 450

412,-

větší než 730731 až 740

702,-

větší než 160161 až 170

145,-

větší než 450451 až 460

422,-

větší než 740741 až 750

712,-

větší než 170171 až 180

153,-

větší než 460461 až 470

432,-

větší než 750751 až 760

722,-

větší než 180181 až 190

163,-

větší než 470471 až 480

442,-

větší než 760761 až 770

732,-

větší než 190191 až 200

171,-

větší než 480481 až 490

452,-

větší než 770771 až 780

742,-

větší než 200201 až 210

180,-

větší než 490491 až 500

462,-

větší než 780781 až 790

752,-

větší než 210211 až 220

192,-

větší než 500501 až 510

472,-

větší než 790791 až 800

762,-

větší než 220221 až 230

200,-

větší než 510511 až 520

482,-

větší než 800801 až 810

772,-

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.