Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 141/1961 Sb., znění platná od 13.8.2017 a od 1.10.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 1013. 8. 2017 do 2. 1. 201830. 9. 2017)

141/1961 Sb.

ZÁKON

o trestním řízení soudním (trestní řád)

 

ve znění zákona č. 57/1965 Sb., v úplném znění zákona č. 109/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb.,

v úplném znění zákona č. 32/1970 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., v úplném znění zákona č. 148/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb.,

zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb.,

v úplném znění zákona č. 158/1992 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb.,

v úplném znění zákona č. 69/1994 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 214/1994 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona 150/1997 Sb., zákona 209/1997 Sb., zákona 148/1998 Sb.,

zákona 166/1998 Sb., zákona 191/1999 Sb., zákona 29/2000 Sb., zákona 227/2000 Sb., zákona 30/2000 Sb.,

nálezu Ústavního soudu 77/2001 Sb., zákona 144/2001 Sb., zákona 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 424/2001 Sb.

v úplném znění zákona č. 43/2002 Sb., ve znění zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb.,

zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 239/2005 Sb.,

zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb.,

zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,

zákona č. 301/2008 Sb., zákona č.384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb.,

zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,

zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb.,

zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb.

zákona č. 163/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb.,

zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 5859/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

HLAVA X - ZAHÁJENÍ TREST. STÍHÁNÍ

HLAVA DESÁTÁ

 

ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁN, DALŠÍ POSTUP V NĚM A ZKRÁCENÉ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ

 

Oddíl první

 

Zahájení trestního stíhání

 

§ 160 - § 179

 

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § § 159b odst. 1, 3 a 4 nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 324a

 

Rozhodování o návrhu na umístění do oddělení s nižším stupněm

zabezpečení věznice s ostrahou

 

(1) O návrhu odsouzeného na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou podle zákona upravujícího výkon trestu odnětí svobody rozhoduje ve veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává. Nebrání-li tomu důležité důvody, je třeba o takovém návrhu rozhodnout nejpozději do 30 dnů od jeho doručení soudu.

(2) Byl-li návrh podle odstavce 1 podán po lhůtě stanovené zákonem upravujícím výkon trestu odnětí svobody nebo osobou, která k podání návrhu není oprávněna, soud jej zamítne. Toto rozhodnutí může soud učinit též v neveřejném zasedání.

(3) Soud na základě návrhu podle odstavce 1 přezkoumá rozhodnutí ředitele věznice o umístění odsouzeného do některého z oddělení věznice s ostrahou z hlediska jeho zákonnosti a odůvodněnosti. Shledá-li návrh nedůvodným nebo bylo-li v době od doručení návrhu soudu rozhodnuto o umístění odsouzeného do jiného oddělení věznice s ostrahou z důvodu změny míry vnějších a vnitřních rizik, návrh zamítne. Nepostupuje-li soud podle věty druhé, rozhodnutí zruší, a je-li vada odstranitelná ve veřejném zasedání, ve věci sám rozhodne; nelze-li takto postupovat, rozhodnutí zruší a uloží řediteli věznice, aby o umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou znovu rozhodl.

(4) Ředitel věznice je při novém rozhodování o umístění odsouzeného do některého z oddělení věznice s ostrahou vázán právním názorem, který ve věci soud vyslovil, a je povinen provést úkony, jejichž provedení soud nařídil; do vydání nového rozhodnutí nedochází ke změně umístění odsouzeného.

(5) Rozhodnutí podle odstavců 2 a 3 se doručuje i řediteli věznice.

 

§ 325

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.