Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 134/2006 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

134/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. března 2006,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb.,

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

ve znění pozdějších předpisů

ve znění zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V - ZrušenaZměna z. o přestupcích

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. VIII

zrušeno zákonem č. 250/2016 Sb.

 

V zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., § 28 zní:

 

"§ 28

 

Přestupky na úseku sociálních věcí

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)  úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz mimořádných výhod,

b)  poruší jinou povinnost stanovenou zákonem o sociálním zabezpečení na úseku průkazů mimořádných výhod.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.