Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 132/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

132/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. dubna 2000

o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích,

zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb.,

zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb.,

zákona č. 255/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb.,. a zákonného opatření č. 340/2013 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ČÁST XVI - Změna zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. XVI

zrušen zákonem č. 143/2001 Sb.

 

 

 

ČÁST XVII - ZrušenaZměna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. XVII

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. zrušeno zákonem č. 250/2016 Sb.

29/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 46 odstavec 1 zní:

"(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy včetně nařízení obcí a krajů.".

2. V § 46 odst. 2 se za slova "obecně závazných vyhláškách obcí" vkládají slova "a krajů".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.