Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 119/2002 Sb., znění platná od 15.8.2017 a od 1.8.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 151. 8. 2017 do 14. 8. 2017)

119/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 8. března 2002

o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb.,

zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,

zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,

zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,

zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona č. 222183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 18

 

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:

a)  má místo pobytu na území České republiky,

b)  dosáhla předepsaného věku (§ 19),

c)  je způsobilá k právním úkonům,

d)  je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a),

e)  je odborně způsobilá (§ 21),

f)   je bezúhonná (§ 22) a

g)  je spolehlivá (§ 23).

(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1.

(3) Příslušný útvar policie může vydat rozhodnutí, jímž nevyhoví žádosti o vydání zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec 6), který není

a)  občanem členského státu,

b)  občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy,

c)  rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu a) 11a), kterému byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo povolení kbylo vydáno povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.