Změny zákonů

menu video
2
Vyberte si dvě znění zákona, která chcete porovnat. Označeny jsou datem, od kterého znění platí. Uživatelé prémiových služeb mohou navíc jednotlivá znění prohlížet.
Tip: Hledáte spolehlivý zdroj aktuálních zákonů? Na našem serveru uveřejňujeme úplnou Sbírku zákonů s pravidelnou aktualizací a zapracovanými změnami. Plný přístup k textům včetně komfortního vyhledání si můžete zjistit v rámci ročního předplatného prémiových služeb.

Zákon č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

znění platné od poznámka
...
Starší znění jsou skryta. Zobrazit všechna znění.
Toto znění je platné k dnešnímu dni.
Budoucí znění (může se změnit).
porovnat

Související články

Novela zákona o registru smluv

Novela zákona o registru smluv

Ve Sbírce zákonů vyšla minulý týden novela č. 249/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákon o registru smluv. Účinnosti novela č. 249/2017 Sb. nabyla dnem vyhlášení, tedy 18. srpna 2017.

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Jedním z dvaceti zákonů, které dnes byly publikovány ve Sbírce zákonů, je i stručná novela č. 254/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novela č. 254/2017 Sb. zvyšuje částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve, a zavádí nový odpočet za darování kostní dřeně. Novela nabude účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. září 2017.

Nové významné dny v kalendáři

Nové významné dny v kalendáři

Na začátku tohoto týdne vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 226/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Novelou č. 226/2017 Sb. se rozšiřuje výčet významných dnů v zákoně, a to o 9. březen a 18. červen, a upravuje se název jednoho již dříve zavedeného významného dne. Novela zákona o státních svátcích nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tedy 31. července 2017.

Snížení DPH u novin a časopisů

Snížení DPH u novin a časopisů

Ve Sbírce zákonů byla tento týden publikována novela č. 33/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novelou č. 33/2017 Sb. se snižuje sazba DPH u novin a časopisů, a to přeřazením z dosavadní patnáctiprocentní sazby daně z přidané hodnoty do sazby desetiprocentní. Novela vyšla ve Sbírce zákonů 14. února 2017 a účinnosti nabude 1. března 2017.

Tvrdší tresty za podporu terorismu

Tvrdší tresty za podporu terorismu

Tento týden, konkrétně 1. února 2017, nabyla účinnosti novela č. 455/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Novela č. 455/2016 Sb. byla v Poslanecké sněmovně schválena ve zrychleném řízení již v prvním čtení a do trestního zákoníku mimo jiné zavádí nové samostatné trestné činy "financování terorismu", "podpora a propagace terorismu", "vyhrožování teroristickým trestným činem" a "účast na teroristické skupině".

Ukládání infrastruktury pod komunikace

Ukládání infrastruktury pod komunikace

Ve Sbírce zákonů vyšla tento měsíc novela č. 370/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Předpis má odstranit problémy, které obcím přinesla zatím poslední novela zákona o pozemních komunikacích, a které se týkají zejména možnosti obcí ukládat infrastrukturu do tělesa komunikací v zastavěné části obce. Novelu č. 370/2016 Sb. přijala Poslanecká sněmovna ve zrychleném řízení, účinnosti nabude třicátým dnem po vyhlášení, tedy 14. prosince 2016.

Státní rozpočet

Státní rozpočet

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila v prvním čtení základní údaje státního rozpočtu na rok 2017. Tvorba a schvalování státního rozpočtu má oproti jiným legislativním procesům svá specifika. Jde např. o jediný zákon, ke kterému se nemají možnost vyjádřit senátoři. Státní rozpočet bude v následujících týdnech aktuální téma, a proto jsme se rozhodli vám proces jeho schvalování stručně přiblížit.

Velký pátek je svátkem

Velký pátek je svátkem

Velký pátek je letos poprvé v České republice svátkem a dnem pracovního klidu. Změnu přinesla novela č. 359/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Novela vyšla ve Sbírce zákonů až 21. 12. 2015, proto Velký pátek v letošních kalendářích většinou ještě není vyznačen jako svátek. Drobné komplikace přineslo zavedení nového svátku dopravcům, kteří s ním ve svých jízdních řádech příliš nepočítali. Obchody budou ve většině případů v provozu podle běžné otevírací doby.

Stav legislativní nouze

Stav legislativní nouze

Na poslední týden končícího volebního období vyhlásila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS) stav legislativní nouze. Učinila tak na základě žádosti vlády, ta o tento krok Sněmovnu požádala již potřetí. Tentokrát byly důvodem povodňové dluhopisy v objemu tří miliard korun. Co přesně stav legislativní nouze znamená a proč o něj vláda požádala?

Proč některé zákony spadnou pod stůl?

Proč některé zákony spadnou pod stůl?

S blížícím se koncem volebního období stále častěji slýcháme, že projednávání nových návrhů ve Sněmovně už je zbytečné, protože zákon nakonec stejně "spadne pod stůl". Proč se tak děje, a co přesně si pod tímto médii oblíbeným slovním spojením představit?

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.