Změny zákonů

menu video
2
Vyberte si dvě znění zákona, která chcete porovnat. Označeny jsou datem, od kterého znění platí. Uživatelé prémiových služeb mohou navíc jednotlivá znění prohlížet.
Tip: Hledáte spolehlivý zdroj aktuálních zákonů? Na našem serveru uveřejňujeme úplnou Sbírku zákonů s pravidelnou aktualizací a zapracovanými změnami. Plný přístup k textům včetně komfortního vyhledání si můžete zjistit v rámci ročního předplatného prémiových služeb.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

znění platné od poznámka
...
Starší znění jsou skryta. Zobrazit všechna znění.
Toto znění je platné k dnešnímu dni.
Budoucí znění (může se změnit).
Budoucí znění (může se změnit).
Budoucí znění (může se změnit).
Budoucí znění (může se změnit).
Budoucí znění (může se změnit).
Budoucí znění (může se změnit).
porovnat

Související články

Novela zákona o civilním letectví

Novela zákona o civilním letectví

Ve Sbírce zákonů vyšla 18. srpna novela č. 261/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Novela č. 261/2017 Sb. mimo jiné umožní pilotům létat pro aerolinky nejen jako jejich zaměstnanci, ale i na živnostenské oprávnění. Účinnosti novela nabude devadesátým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 16. listopadu 2017.

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

Poslední dobou jsme opakovaně obdrželi dotaz, zda už lze žádat o řidičský průkaz i jinde než v místě trvalého bydliště. Příslušná novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, již skutečně byla publikována ve Sbírce zákonů, a to dne 12. července 2017 pod č. 199/2017 Sb. Tato novela umožní vydání řidičského průkazu nebo jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Novela č. 199/2017 Sb. ale nabude účinnosti až 1. července 2018, v současnosti lze tedy řidičský průkaz vyřizovat jen v místě trvalého bydliště.

Daňový balík nabyl účinnosti

Daňový balík nabyl účinnosti

Od soboty 1. července 2017 je účinný zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Novele hned několika daňových zákonů jsme věnovali již několik článků. Podle původního návrhu měla novela č. 170/2017 Sb. nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trval déle, než se předpokládalo, nabyl daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2017.

Ve Sbírce zákonů vyšel daňový balík

Ve Sbírce zákonů vyšel daňový balík

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Jde o novelu hned několika daňových zákonů, která mimo jiné přináší vyšší daňovou slevu na děti. Podle původního návrhu měla novela č. 170/2017 Sb. nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trval déle, než se předpokládalo, nabude daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2017.

Snížení DPH u stravovacích služeb

Snížení DPH u stravovacích služeb

Současně se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, vyšla ve Sbírce zákonů také novela č. 113/2016 Sb., kterou se mění některé související zákony. Souhrnnou novelou souvisejících zákonů se mimo jiné mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, a v něm se s účinností od 1. prosince 2016 snižuje sazba DPH pro stravovací služby ze současných 21 % na 15 %. Snížení sazby DPH se netýká podávání alkoholických nápojů.

Úřední kontroly domácích kotlů

Úřední kontroly domácích kotlů

Ve Sbírce zákonů vyšla minulý týden novela č. 369/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nejdiskutovanější změnou, kterou novela č. 369/2016 Sb. přináší, je nová pravomoc úředníků vstoupit do domácnosti a zkontrolovat, čím lidé topí ve svém kotli. Opoziční poslanci se domnívají, že jde o zásah do domovní svobody, a hodlají novelu napadnout u Ústavního soudu. Účinnosti novela č. 369/2016 Sb. nabude 1. ledna 2017.

Nový zákon o biocidech

Nový zákon o biocidech

Minulý týden vyšel ve Sbírce zákonů zcela nový zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů, tzv. zákon o biocidech. Nový zákon č. 324/2016 Sb. aktualizuje dosavadní českou úpravu a uvádí ji do souladu s platnými evropskými předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 528/2012/EU, tzv. nařízením o biocidech. Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidech, nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 18. října 2016.

EET: Institut závazného posouzení

EET: Institut závazného posouzení

Ministerstvo financí v posledních dnech stále upřesňuje náležitosti elektronické evidence tržeb. Asi nejdůležitější otázkou je, kdo a od kdy bude evidenci podléhat. 31. srpna 2016 byl zveřejněn Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který je určen všem subjektům evidence tržeb i správcům daně. Pokud někdo nenajde odpověď na svůj konkrétní dotaz o EET ani v rozsáhlém metodickém pokynu, může využít institutu závazného posouzení.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.