Změny zákonů

menu video
2
Vyberte si dvě znění zákona, která chcete porovnat. Označeny jsou datem, od kterého znění platí. Uživatelé prémiových služeb mohou navíc jednotlivá znění prohlížet.
Tip: Hledáte spolehlivý zdroj aktuálních zákonů? Na našem serveru uveřejňujeme úplnou Sbírku zákonů s pravidelnou aktualizací a zapracovanými změnami. Plný přístup k textům včetně komfortního vyhledání si můžete zjistit v rámci ročního předplatného prémiových služeb.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

znění platné od poznámka
...
Starší znění jsou skryta. Zobrazit všechna znění.
Toto znění je platné k dnešnímu dni.
Budoucí znění (může se změnit).
porovnat

Související články

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

O řidičské průkazy bude možné žádat i mimo bydliště

Poslanecká sněmovna koncem dubna schválila ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, která by měla umožnit vydání řidičského průkazu nebo jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. V současnosti lze řidičský průkaz vyřizovat jen v místě trvalého bydliště. Novela už byla odeslána k posouzení senátorům. Senát novelu zákona o silničním provozu zařadil na pořad své 7. schůze, která bude zahájena 31. května 2017. Účinnost novely je navržena od 1. července 2018.

Použití zimních pneumatik

Použití zimních pneumatik

Od dnešního dne, tedy od 1. listopadu 2016, začíná již šestá sezóna, ve které mají řidiči povinnost plošného použití zimních pneumatik. Řidiči je musí použít vždy, když bude na vozovce ležet souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo lze tyto jevy vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat.

ÚS: Obec nemůže vyhláškou omezit přístup na komunikaci

ÚS: Obec nemůže vyhláškou omezit přístup na komunikaci

Ve Sbírce zákonů dnes byl pod č. 268/2016 Sb. zveřejněn nález Ústavního soudu, kterým se ruší obecně závazná vyhláška obce Všeň. Z konkrétního případu soud vytvořil právní větu, podle které veřejný přístup na účelové komunikace a provoz na nich nelze upravovat či omezovat formou obecně závazné vyhlášky, a to ani v případě účelových komunikací, které jsou ve vlastnictví obce.

Nová úprava přestupků

Nová úprava přestupků

Ve Sbírce zákonů vyšly dva zcela nové zákony, které upravují oblast přestupkového práva. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, upravuje obecné náležitosti přestupků, druhy správních trestů, postupy projednávání přestupků, příslušné lhůty apod. Tento zákon projednávali poslanci dvakrát a nakonec se přiklonili k pozměňovacímu návrhu Senátu. K druhému souvisejícímu zákonu senátoři výhrady neměli. Jde o zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, obsahující výčet skutkových podstat přestupků, které nebudou obsaženy v jiných zákonech. Oba nové předpisy nabudou účinnosti 1. července 2017.

Reflexní prvky pro chodce

Reflexní prvky pro chodce

Povinnost chodců mít na sobě za snížené viditelnosti při chůzi po krajnici mimo obec reflexní prvky, platí již od února letošního roku. A právě proto, že už nejde o žádnou novinku, byly již uděleny i první pokuty za nedodržení této povinnosti. Chodci se již rozhodně nemohou spoléhat na to, že policie bude tento přestupek řešit jen domluvou. Ministerstvo vnitra proto vydalo "Informaci k povinnosti chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu".

Nebezpečné závady na vozidle

Nebezpečné závady na vozidle

Právě v těchto dnech chodí policisté na školení a studují pravidla týkající se jejich nové pravomoci zabavovat tzv. malé technické průkazy přímo na silnici. Tuto pravomoc jim dala letošní únorová novela zákona o silničním provozu, na konci dubna pak vyšla novela vyhlášky o technických silničních kontrolách, která vyjmenovává případy závad, při nichž policie bude technické průkazy zabavovat.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.