Změny zákonů

menu video
2
Vyberte si dvě znění zákona, která chcete porovnat. Označeny jsou datem, od kterého znění platí. Uživatelé prémiových služeb mohou navíc jednotlivá znění prohlížet.
Tip: Hledáte spolehlivý zdroj aktuálních zákonů? Na našem serveru uveřejňujeme úplnou Sbírku zákonů s pravidelnou aktualizací a zapracovanými změnami. Plný přístup k textům včetně komfortního vyhledání si můžete zjistit v rámci ročního předplatného prémiových služeb.

Zákon č. 258/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

znění platné od poznámka
Toto znění je platné k dnešnímu dni.
porovnat

Související články

Novela zákona o advokacii

Novela zákona o advokacii

Zítra, tedy 1. září 2017, nabude účinnosti novela č. 258/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. Novelou se rozšiřuje státem garantovaná právní pomoc pro nemajetné občany. Novelizují se také ustanovení týkající se zkoušek advokátů a kárné odpovědnosti. Některá ustanovení novely č. 258/2017 Sb. nabudou účinnosti až 1. července 2018.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.