Změny zákonů

menu video
S
Sbírka zákonů ČR: Seznam všech zákonů uveřejněných v daném roce. Pro vyhledávání zákona použijte raději hledání. Uživatelé prémiových služeb mohou navíc jednotlivá znění prohlížet.

Sbírka zákonů 2017

uveřejněno číslo a název zákona
13.6.2017 Nař. vl. č. 168/2017 Sb., změna nař. vl. o platech ve veřejných službách
13.6.2017 Vyhl. č. 169/2017 Sb., vydání stříb. pětisetkoruny ke 100. výr. bitvy u Zborova
9.1.2017 Vyhl. č. 1/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky
9.1.2017 Vyhl. č. 2/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina
9.1.2017 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
9.1.2017 Vyhl. č. 3/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný
9.1.2017 Vyhl. č. 4/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice
9.1.2017 Vyhl. č. 5/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle
9.1.2017 Vyhl. č. 6/2017 Sb., o zrušení některých právních předpisů
9.1.2017 Sděl. č. 7/2017 Sb., o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen
13.1.2017 Nález č. 8/2017 Sb., návrhu na zrušení vyhl. o regulačních omezeních
13.1.2017 Sděl. č. 9/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
20.1.2017 Vyhl. č. 10/2017 Sb., změna vyhl. o registraci vozidel
20.1.2017 Sděl. č. 11/2017 Sb., o vydání výměru o seznamu zboží s regulovanými cenami
25.1.2017 Vyhl. č. 12/2017 Sb., změna vyhl. o skladování výbušnin
25.1.2017 Sděl. č. 13/2017 Sb., o vydání cenových rozhodnutí
25.1.2017 Z. č. 14/2017 Sb., změna z. o střetu zájmů a změna jiných z.
25.1.2017 Usnesení č. 15/2017 Sb., k zákonu měnícím z. o střetu zájmů
25.1.2017 Sděl. č. 16/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
31.1.2017 Nař. vl. č. 17/2017 Sb., změna nař. vl. o dotacích na životní podmínky zvířat
31.1.2017 Nař. vl. č. 18/2017 Sb., změna nař. vl. o opatření ekologické zemědělství
31.1.2017 Nař. vl. č. 19/2017 Sb., změna nař. vl. o dotacích k zalesňování zemědělské půdy
31.1.2017 Sděl. č. 20/2017 Sb., výsledky opakovaných voleb do Senátu
3.2.2017 Vyhl. č. 21/2017 Sb., o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
3.2.2017 Sděl. č. 22/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
6.2.2017 Z. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
6.2.2017 Z. č. 24/2017 Sb., změna z. v souvislosti s přijetím úpravy rozp. odpovědnosti
6.2.2017 Z. č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro řízení veřejných financí
6.2.2017 Z. č. 26/2017 Sb., změna z. o vinohradnictví a změna dalších z.
7.2.2017 Sděl. č. 27/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
7.2.2017 Sděl. č. 28/2017 Sb., výsledky nových voleb do zastupitelstev
9.2.2017 Vyhl. č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci
9.2.2017 Vyhl. č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
9.2.2017 Sděl. č. 31/2017 Sb., emisní podmínky pro Státní dluhopis, 2017-2027, 0,25 %
9.2.2017 Sděl. č. 32/2017 Sb., emisní podmínky pro Státní dluhopis, 2017-2020, 0,00 %
14.2.2017 Z. č. 33/2017 Sb., změna z. o dani z přidané hodnoty
14.2.2017 Usnesení č. 34/2017 Sb., k zákonu měnící z. o dani z přidané hodnoty
14.2.2017 Nař. vl. č. 35/2017 Sb., poplatek za ukládání radioaktivních odpadů
14.2.2017 Nař. vl. č. 36/2017 Sb., změna nař. vl. o dotacích na klimatické služby
14.2.2017 Vyhl. č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách
14.2.2017 Vyhl. č. 38/2017 Sb., o výpočtu vrácení daně z min. olejů při zemědělské výrobě
14.2.2017 Sděl. č. 39/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
15.2.2017 Nález č. 40/2017 Sb., návrh na zrušení ust. z. o DPH
17.2.2017 Nař. vl. č. 41/2017 Sb., o údajích centr. registru administrativních budov
20.2.2017 Nař. vl. č. 42/2017 Sb., změna nař. vl. o prostředcích radiokomunikačního účtu
20.2.2017 Nař. vl. č. 43/2017 Sb., změna nař. vl. o poplatcích za rádiové kmitočty
20.2.2017 Nař. vl. č. 44/2017 Sb., změna nař. vl. o přijetí osob do služebního poměru
20.2.2017 Sděl. č. 45/2017 Sb., emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2017-2022, 0,00 %
24.2.2017 Nař. vl. č. 46/2017 Sb., změna nař. vl. o seznamech návykových látek
27.2.2017 Nař. vl. č. 47/2017 Sb., změna nař. vl. o agroenvironmentálně-klimatických opat.
27.2.2017 Nař. vl. č. 48/2017 Sb., porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
27.2.2017 Nař. vl. č. 49/2017 Sb., změna nař. vl. v souvislosti s akty zeměděl. stavu
27.2.2017 Vyhl. č. 50/2017 Sb., změna vyhl. o regulačním výkaznictví
28.2.2017 Nař. vl. č. 51/2017 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Poodří
28.2.2017 Vyhl. č. 52/2017 Sb., zóny ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
28.2.2017 Vyhl. č. 53/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnanců FAÚ
28.2.2017 Sděl. č. 54/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
3.3.2017 Z. č. 55/2017 Sb., změna trestního zákoníku a změna dalších z.
3.3.2017 Z. č. 56/2017 Sb., změna z. o obětech trest. činů a změna jiných z.
3.3.2017 Z. č. 57/2017 Sb., změna z. o justiční spolupráci a změna jiných z.
3.3.2017 Z. č. 58/2017 Sb., změna trestního zákoníku a změna jiných zákonů
3.3.2017 Z. č. 59/2017 Sb., o peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
3.3.2017 Z. č. 60/2017 Sb., změna plemenářského zákona
3.3.2017 Z. č. 61/2017 Sb., změna z. o hnojivech
3.3.2017 Z. č. 62/2017 Sb., změna z. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
3.3.2017 Z. č. 63/2017 Sb., změna z. o provozu vozidel na pozem. komunikacích
3.3.2017 Z. č. 64/2017 Sb., změna insolvenčního z. a změna jiných zákonů
3.3.2017 Z. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
6.3.2017 Z. č. 66/2017 Sb., změna z. o léčivech a změna souvisejících z.
6.3.2017 Z. č. 67/2017 Sb., změna z. o uznávání odborné kvalifikace zubaře
6.3.2017 Vyhl. č. 68/2017 Sb., změna vyhl. provádějící z. o obchodu s reprodukčním mat.
6.3.2017 Nař. vl. č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kultur. památek za NKP
6.3.2017 Vyhl. č. 70/2017 Sb., změna vyhl. o stanovení zkoušek užitné hodnoty odrůd
6.3.2017 Nař. vl. č. 71/2017 Sb., změna nař. vl. o oborech s maturitou z matematiky
8.3.2017 Vyhl. č. 72/2017 Sb., o genetických zdrojích zvířat
10.3.2017 Nález č. 73/2017 Sb., návrh na protiústavnosti ust. z. o archivnictví
13.3.2017 Nař. vl. č. 74/2017 Sb., podpora na dodávky ovoce do škol
13.3.2017 Vyhl. č. 75/2017 Sb., změna vyhl. o bezpečnosti provozu technických zařízení
17.3.2017 Vyhl. č. 76/2017 Sb., rozsah služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci
17.3.2017 Vyhl. č. 77/2017 Sb., změna vyhl. o systému bezpečnosti provozování dráhy
17.3.2017 Vyhl. č. 78/2017 Sb., změna vyhl. o dopravním řádu drah
17.3.2017 Vyhl. č. 79/2017 Sb., formát oznámení dle zákona o střetu zájmů
20.3.2017 Vyhl. č. 80/2017 Sb., změna vyhl. o výkonu státního dozoru v dopravě
20.3.2017 Vyhl. č. 81/2017 Sb., pamětní dvousetkoruny k výročí narození Marie Terezie
20.3.2017 Sděl. č. 82/2017 Sb., o vydání cenového rozhodnutí
22.3.2017 Vyhl. č. 83/2017 Sb., změna vyhl. o o úrovni znečištění při smogových situacích
22.3.2017 Sděl. č. 84/2017 Sb., o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
22.3.2017 Sděl. č. 85/2017 Sb., aktualizovaný seznam výzkumných organizací
27.3.2017 Vyhl. č. 86/2017 Sb., změna vyhl. o registraci vozidel
29.3.2017 Vyhl. č. 87/2017 Sb., změna katastrální vyhlášky
29.3.2017 Vyhl. č. 88/2017 Sb., o provedení z. o vinohradnictví a vinařství
29.3.2017 Z. č. 89/2017 Sb., změna z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
29.3.2017 Z. č. 90/2017 Sb., změna volebních zákonů
29.3.2017 Vyhl. č. 91/2017 Sb., změna vyhl. provádějící volební zákony
30.3.2017 Z. č. 92/2017 Sb., změna z. o mez. spolupráci při správě daní
30.3.2017 Z. č. 93/2017 Sb., změna z. o zaměstnanosti a změna jiných zákonů
30.3.2017 Sděl. č. 94/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
31.3.2017 Nález č. 95/2017 Sb., návrh na zrušení ust. z. o hazardních hrách
31.3.2017 Nař. vl. č. 96/2017 Sb., změna nař. vl. o shodě měřidel při dodávání na trh
31.3.2017 Nař. vl. č. 97/2017 Sb., změna nař. vl. o technických požadavcích na hračky
5.4.2017 Z. č. 100/2017 Sb., změna transplantačního zákona
5.4.2017 Z. č. 101/2017 Sb., změna školského zákona
5.4.2017 Z. č. 102/2017 Sb., změna autorského zákona
5.4.2017 Z. č. 103/2017 Sb., změna z. o podporovaných zdrojích energie
5.4.2017 Z. č. 104/2017 Sb., změna z. o informačních systémech a změna jiných z.
5.4.2017 Z. č. 98/2017 Sb., změna z. o pomoci v hmot. nouzi a změna z. o st. soc. podpoře
5.4.2017 Z. č. 99/2017 Sb., změna z. o obcích a změna jiných zákonů
5.4.2017 Vyhl. č. 105/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné
5.4.2017 Vyhl. č. 106/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy
5.4.2017 Vyhl. č. 107/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky
5.4.2017 Vyhl. č. 108/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály
5.4.2017 Vyhl. č. 109/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník
5.4.2017 Vyhl. č. 110/2017 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák
5.4.2017 Vyhl. č. 111/2017 Sb., o zrušení předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
7.4.2017 Vyhl. č. 112/2017 Sb., změna vyhl. o hotových výdajích a ušlého výdělku
7.4.2017 Vyhl. č. 113/2017 Sb., formuláře pro zprávy o financování volební kampaně
15.4.2017 Vyhl. č. 114/2017 Sb., vzor průkazu zaměst. Úřadu pro dohled nad hospodařením
13.4.2017 Nař. vl. č. 115/2017 Sb., změna nař. vl. o plat. poměrech státních zaměstnanců
13.4.2017 Vyhl. č. 116/2017 Sb., o nákladech za náhradní drážní dopravu
13.4.2017 Vyhl. č. 117/2017 Sb., změna vyhl. o stavebním a technickém řádu drah
13.4.2017 Vyhl. č. 118/2017 Sb., změna vyhl. o ukončování vzdělávání ve středních školách
13.4.2017 Vyhl. č. 119/2017 Sb., o vydání zlaté mince "Hrad Bouzov" po 5000 Kč
13.4.2017 Sděl. č. 120/2017 Sb., částka pro určení celkové výše mzdových nároků
13.4.2017 Sděl. č. 121/2017 Sb., částka 50 % a 25% průměrné měsíční mzdy v NH za rok 2015
13.4.2017 Sděl. č. 122/2017 Sb., o vydání cenového rozhodnutí
20.4.2017 Z. č. 123/2017 Sb., změna z. o ochraně přírody a krajiny
20.4.2017 Usnesení č. 124/2017 Sb., k zákonu, jenž mění z. o ochraně přírody
20.4.2017 Nař. vl. č. 125/2017 Sb., o znehodnocování některých palných zbraní
20.4.2017 Nař. vl. č. 126/2017 Sb., změna nař. vl. o tarifech příslušníků BS pro rok 2017
24.4.2017 Vyhl. č. 127/2017 Sb., změna vyhl. o Pravidlech trhu s elektřinou
26.4.2017 Vyhl. č. 128/2017 Sb., změna vyhl. o Řádu určených technických zařízení
26.4.2017 Vyhl. č. 129/2017 Sb., změna vyhl. o Řádu pro zdravotní způsobilost osob
26.4.2017 Vyhl. č. 130/2017 Sb., změna vyhl. o způsobilosti osob řídících drážní vozidlo
26.4.2017 Vyhl. č. 131/2017 Sb., pamětní dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid
26.4.2017 Sděl. č. 132/2017 Sb., průměr. roční mzda za rok 2016 pro vydávání modrých karet
28.4.2017 Nař. vl. č. 133/2017 Sb., změna nař. vl. o investování investičních fondů
28.4.2017 Sděl. č. 134/2017 Sb., o výměru MF č. 02/2017 měnící seznam zboží s reg. cenami
2.5.2017 Rozhodnutí č. 135/2017 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
2.5.2017 Z. č. 136/2017 Sb., změna z. o lidských tkáních a buňkách
5.5.2017 Nař. vl. č. 137/2017 Sb., o stanovení lázeňského místa Lednice
5.5.2017 Sděl. č. 138/2017 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
12.5.2017 Nař. vl. č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu
12.5.2017 Nař. vl. č. 140/2017 Sb., vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem stát
12.5.2017 Vyhl. č. 141/2017 Sb., změna vyhl. o informační povinnosti příjemce potravin
12.5.2017 Sděl. č. 142/2017 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
12.5.2017 Sděl. č. 143/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
17.5.2017 Z. č. 144/2017 Sb., změna z. o státní službě
22.5.2017 Z. č. 145/2017 Sb., změna z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
22.5.2017 Z. č. 146/2017 Sb., změna z. o podpoře výzkumu
22.5.2017 Z. č. 147/2017 Sb., změna z. o zadávání veřejných zakázek
22.5.2017 Z. č. 148/2017 Sb., změna z. o nemocenském pojištění a změna dalších z.
22.5.2017 Z. č. 149/2017 Sb., změna z. o obalech
22.5.2017 Z. č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě
22.5.2017 Z. č. 151/2017 Sb., změna z. o pozemních komunikacích
22.5.2017 Z. č. 152/2017 Sb., změna z. o pohonných hmotách a změna jiných z.
22.5.2017 Vyhl. č. 153/2017 Sb., změna vyhl. o požadavcích na pohonné hmoty
23.5.2017 Vyhl. č. 154/2017 Sb., pamětní dvousetkoruna k výročí narození Josefa Kainara
23.5.2017 Sděl. č. 155/2017 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
23.5.2017 Sděl. č. 156/2017 Sb., o výsledcích nových voleb do zastupitelstev obcí
29.5.2017 Nař. vl. č. 157/2017 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věc
29.5.2017 Vyhl. č. 158/2017 Sb., změna vyhl. o registraci vozidel
29.5.2017 Nález č. 159/2017 Sb., návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Brna
2.6.2017 Nař. vl. č. 160/2017 Sb., o sbírce listin seznamu výzkumných organizací
2.6.2017 Sděl. č. 161/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
2.6.2017 Vyhl. č. 162/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti dle atomového z.
2.6.2017 Vyhl. č. 163/2017 Sb., změna vyhl. o registraci historických vozidel
7.6.2017 Vyhl. č. 164/2017 Sb., provedení ustanovení z. o stavebním spoření
7.6.2017 Sděl. č. 165/2017 Sb., o rozšíření závaznosti Dodatku ke Kolektivní smlouvě
9.6.2017 Vyhl. č. 166/2017 Sb., změna vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství,
9.6.2017 Vyhl. č. 167/2017 Sb., změna vyhl. o požadavcích na jakost lids. tkání a buněk
16.6.2017 Z. č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
16.6.2017 Vyhl. č. 171/2017 Sb., změna prov. vyhlášky k zák. o zahr. obchodu s voj. mat.
21.6.2017 Vyhl. č. 172/2017 Sb., o provádění zkoušky odborné způsobilosti
21.6.2017 Vyhl. č. 173/2017 Sb., změna vyhl. o o odborné zp. úředníků územních sam. celků
21.6.2017 Sděl. č. 174/2017 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
22.6.2017 Nař. vl. č. 175/2017 Sb., změna nař. vl. o služeb. tarifech vojáků z povolání
22.6.2017 Vyhl. č. 176/2017 Sb., o výpočtu vrácení daně z min. olejů při zemědělské výrobě
22.6.2017 Vyhl. č. 177/2017 Sb., změna vyhl. o stanovení zkoušek užitné hodnoty odrůd
26.6.2017 Nař. vl. č. 178/2017 Sb., změna nař. vl. o obsahových náplních živností
26.6.2017 Vyhl. č. 179/2017 Sb., změna vyhl. o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně
26.6.2017 Vyhl. č. 180/2017 Sb., změna vyhl. o vzoru formuláře návrhu k peněžitému plnění
26.6.2017 Sděl. č. 181/2017 Sb., o počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
26.6.2017 Nález č. 182/2017 Sb., návrh na zrušení ust. katastrálního zíákona
28.6.2017 Z. č. 183/2017 Sb., změna z. v souvislosti se z. o odpovědnosti za přestupky
29.6.2017 Sděl. č. 184/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
29.6.2017 Nález č. 185/2017 Sb., návrh na zrušení z. o veřejném zdravotním pojištění
30.6.2017 Vyhl. č. 186/2017 Sb., o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů
30.6.2017 Vyhl. č. 187/2017 Sb., o ověřovací činnosti zastupitelským úřadem
30.6.2017 Vyhl. č. 188/2017 Sb., o programu zaměřeném na výkon zahraniční služby
30.6.2017 Vyhl. č. 189/2017 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností
30.6.2017 Vyhl. č. 190/2017 Sb., o platební neschopnosti podnikatele
30.6.2017 Vyhl. č. 191/2017 Sb., o elektronických podání v insolvenčním řízení
30.6.2017 Vyhl. č. 192/2017 Sb., změna vyhl. o výkonu státního dozoru v dopravě
10.7.2017 Z. č. 193/2017 Sb., změna z. o pohřebnictví a změna dalších zákonů
10.7.2017 Z. č. 194/2017 Sb., o snížení nákladů vysokorychlostních sítí komunikací
10.7.2017 Z. č. 195/2017 Sb., změna z. o občanských průkazech a změna jiných z.
10.7.2017 Z. č. 196/2017 Sb., změna z. v oblasti průmyslového vlastnictví
12.7.2017 Z. č. 197/2017 Sb., změna z. o poskytování náhrad škod způsobených živočichy
12.7.2017 Z. č. 198/2017 Sb., změna z. o Veřejném ochránci práv
12.7.2017 Z. č. 199/2017 Sb., změna z. o silničním provozu a změna jiných z.
12.7.2017 Z. č. 200/2017 Sb., změna z. o státní sociální podpoře a změna jiných z.
12.7.2017 Z. č. 201/2017 Sb., změna z. o uznávání odborné kvalifikace
12.7.2017 Z. č. 202/2017 Sb., změna z. o specifických zdravotních službách
12.7.2017 Z. č. 203/2017 Sb., změna z. o důchodovém pojištění a změna jiných z.
14.7.2017 Z. č. 204/2017 Sb., změna z. o podnikání na kapitálovém trhu a změna jiných z.
14.7.2017 Z. č. 205/2017 Sb., změna z. o kybernetické bezpečnosti a změna jiných z.
14.7.2017 Z. č. 206/2017 Sb., změna z. o zaměstnanosti a změna jiných z.
14.7.2017 Nález č. 207/2017 Sb., návrh na zrušení ust. zákoníku práce
14.7.2017 Vyhl. č. 208/2017 Sb., tech. parametry zařízení hazardních her
14.7.2017 Vyhl. č. 209/2017 Sb., vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu
14.7.2017 Vyhl. č. 210/2017 Sb., změna vyhl. o školním stravování
14.7.2017 Vyhl. č. 211/2017 Sb., změna vyhl. o označování a pasech zvířat
14.7.2017 Sděl. č. 212/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
18.7.2017 Vyhl. č. 213/2017 Sb., změna vyhl. provádějící z. o genetických zdrojích rostlin
18.7.2017 Vyhl. č. 214/2017 Sb., změna vyhl. provádějící z. o zeměměřictví
18.7.2017 Nař. vl. č. 215/2017 Sb., o stanovení výjimek z vízové povinnosti
21.7.2017 Vyhl. č. 216/2017 Sb., změna vyhl. o bezpečnosti zdraví při výrobě výbušnin
27.7.2017 Nař. vl. č. 217/2017 Sb., o požadavcích na zabezpečení zbraní
27.7.2017 Nař. vl. č. 218/2017 Sb., o tech. požadavcích na střelnici pro munici
27.7.2017 Nař. vl. č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva
27.7.2017 Nař. vl. č. 220/2017 Sb., změna nař. vl. o zkouškách žadatele o zbroj. průkaz
27.7.2017 Vyhl. č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
31.7.2017 Z. č. 222/2017 Sb., změna z. o pobytu cizinců a změna ostatních z.
31.7.2017 Nař. vl. č. 223/2017 Sb., o povolení k pobytu za účelem investování
31.7.2017 Vyhl. č. 224/2017 Sb., změna vyhl. o počtech fotografií o pobytu cizinců
31.7.2017 Z. č. 225/2017 Sb., změna stavebního z. a změna souvisejících zákonů
31.7.2017 Z. č. 226/2017 Sb., změna z. o státních svátcích
31.7.2017 Sděl. č. 227/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
31.7.2017 Vyhl. č. 228/2017 Sb., změna vyhl. o tech. prohlídkách vozidel
31.7.2017 Vyhl. č. 229/2017 Sb., změna vyhl. o skladování a způsobu používání hnojiv
31.7.2017 Sděl. č. 230/2017 Sb., aktualizovaný seznam výzkumných organizací
31.7.2017 Nález č. 231/2017 Sb., návrh na zrušení ust. z. o veřejném zdravotním pojištění
31.7.2017 Z. č. 232/2017 Sb., změna z. o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
31.7.2017 Vyhl. č. 233/2017 Sb., změna vyhl. o rozpočtové skladbě
31.7.2017 Sděl. č. 234/2017 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
4.8.2017 Vyhl. č. 235/2017 Sb., změna vyhl. o technické způsobilosti provozu vozidel
4.8.2017 Vyhl. č. 236/2017 Sb., změna vyhl. o měření plynu
4.8.2017 Vyhl. č. 237/2017 Sb., změna vyhl. o požadavcích na hnojiva
9.8.2017 Vyhl. č. 238/2017 Sb., změna vyhl. provádějící ust. školského z.
9.8.2017 Vyhl. č. 239/2017 Sb., technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
9.8.2017 Sděl. č. 240/2017 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
9.8.2017 Sděl. č. 241/2017 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
9.8.2017 Sděl. č. 242/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
15.8.2017 Vyhl. č. 243/2017 Sb., změna vyhl. o základním vzdělávání
15.8.2017 Vyhl. č. 244/2017 Sb., změna vyhl. o podm. šíření infekčních onemocnění
15.8.2017 Nález č. 245/2017 Sb., návrh na zrušení závazné vyhl. města Litvínova č. 3/2013
18.8.2017 Z. č. 246/2017 Sb., o evrop. politických stranách a o změně některých z.
18.8.2017 Z. č. 247/2017 Sb., změna z. o služeb. poměru příslušníků bezpeč. sborů
18.8.2017 Z. č. 248/2017 Sb., změna z. o obecní policii
18.8.2017 Z. č. 249/2017 Sb., změna z. o registru smluv
18.8.2017 Z. č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
18.8.2017 Z. č. 251/2017 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím z. o el. identifikaci
18.8.2017 Z. č. 252/2017 Sb., změna z. o elektronických komunikacích a změna z. o ČT
18.8.2017 Z. č. 253/2017 Sb., změna z. o zákazu biologických zbraní
18.8.2017 Z. č. 254/2017 Sb., změna z. o daních z příjmů
18.8.2017 Z. č. 255/2017 Sb., změna z. na ochranu zvířat proti týrání
18.8.2017 Z. č. 256/2017 Sb., změna z. o ochraně utajovaných informací
18.8.2017 Z. č. 257/2017 Sb., změna z. o obcích, z. o krajích a z. o hlavním městě Praze
18.8.2017 Z. č. 258/2017 Sb., změna z. o advokacii a změna dalších z.
18.8.2017 Z. č. 259/2017 Sb., změna z. o pojistném na soc. zabezpečení a jiných z.
18.8.2017 Z. č. 260/2017 Sb., změna z. o rozpočtovém určení daní
18.8.2017 Z. č. 261/2017 Sb., změna z. o civilním letectví a změna živnostenského z.
18.8.2017 Z. č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
18.8.2017 Z. č. 263/2017 Sb., změna z. o vojácích z povolání
18.8.2017 Z. č. 264/2017 Sb., změna z. o ČOI a změna z. o ochraně spotřebitele
18.8.2017 Z. č. 265/2017 Sb., změna z. o shodě výrobků při jejich dodávání na trh
18.8.2017 Nař. vl. č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny z podporovaných zdrojů energie
18.8.2017 Vyhl. č. 267/2017 Sb., o lokalizaci při volání na čísla tísňových volání
22.8.2017 Nález č. 268/2017 Sb., návrh na zrušení ust. insolvenčního zákona
22.8.2017 Sděl. č. 269/2017 Sb., o celkových výsledcích voleb do zastupitelstev obcí
25.8.2017 Vyhl. č. 270/2017 Sb., změna vyhl. o vzdělávání nadaných žáků
25.8.2017 Nař. vl. č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
28.8.2017 Vyhl. č. 272/2017 Sb., k provedení z. o sběru vybraných údajů
28.8.2017 Vyhl. č. 273/2017 Sb., změna vyhl. provádějící z. o účetnictví
28.8.2017 Vyhl. č. 274/2017 Sb., změna vyhl. o účetních záznamech
28.8.2017 Rozhodnutí č. 275/2017 Sb., o vyhlášení volby prezidenta republiky
30.8.2017 Vyhl. č. 276/2017 Sb., podíl obcí na hrubém výnosu DPH a daní z příjmů
30.8.2017 Vyhl. č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
30.8.2017 Vyhl. č. 278/2017 Sb., o odborné problematice související s balzamací
30.8.2017 Vyhl. č. 279/2017 Sb., změna vyhl. o řádu výkonu trestu odnětí svobody
30.8.2017 Vyhl. č. 280/2017 Sb., změna vyhl. o řádu výkonu vazby
4.9.2017 Vyhl. č. 281/2017 Sb., změna vyhl. o výši náborového příspěvku vojáků
4.9.2017 Nález č. 282/2017 Sb., návrh na zrušení ust. z. o pozemních komunikacích
4.9.2017 Nález č. 283/2017 Sb., návrh na zrušení ust. insolvenčního zákona
13.9.2017 Vyhl. č. 284/2017 Sb., změna vyhl. o požadavcích na vybavení zdravot. zařízení
13.9.2017 Vyhl. č. 285/2017 Sb., změna vyhl. o požadavcích na zabezpečení zdrav. služeb
13.9.2017 Nař. vl. č. 286/2017 Sb., změna nař. vl. o minimální mzdě
13.9.2017 Vyhl. č. 287/2017 Sb., změna vyhl. o úřadech obdržících při volbách do PS lístky
13.9.2017 Vyhl. č. 288/2017 Sb., pamětní dvousetkoruny k výročí založení SČUG
15.9.2017 Z. č. 289/2017 Sb., změna živnostenského z. a změna z. o správních poplatcích
15.9.2017 Z. č. 290/2017 Sb., změna z. o veřejném zdravot. pojištění a změna jiných z.
15.9.2017 Z. č. 291/2017 Sb., změna OSŘ a změna dalších zákonů
15.9.2017 Z. č. 292/2017 Sb., změna z. o vnitrozemské plavbě a změna z. práce
15.9.2017 Z. č. 293/2017 Sb., změna z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
15.9.2017 Z. č. 294/2017 Sb., změna branného z. a změna z. o službě vojáků v záloze
15.9.2017 Z. č. 295/2017 Sb., změna z. o oběhu osiva a změna dalších zákonů
15.9.2017 Z. č. 296/2017 Sb., změna OSŘ a změna dalších zákonů
<<  <   >  >>
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.